Jak vypadá život za mřížemi? Mají vězni co dělat, nebo jen tak celý den proleží na kanapi? Kdo v nápravném zařízení nikdy nebyl, nebo se o jeho chod nikdy nezajímal, si jen těžko představí, jaký režim ve vězení panuje.

Už po nástupu do věznice se odsouzeným stanovuje program zacházení. Je sestaven individuálně na základě komplexního psychologického, sociálního a zdravotního posouzení a s ohledem na délku trestu. Do toho se promítá i charakteristika osobnosti a příčiny trestné činnosti.

Program je tvořený pracovními aktivitami – práce za odměnu, prací prospěšnou pro věznici – brigády bez pracovní odměny, tuto činnost lze zohlednit při žádostech o podmíněné propuštění. Dále tu jsou vzdělávací aktivity – rekvalifikační kurzy, speciálně výchovné aktivity, samoobslužná činnost – praní, sušení prádla, žehlení, vaření, stolování, a zájmové aktivity, jako je sport, četba a různé kroužky.

Program zacházení zahrnuje též oblast utváření vnějších vztahů a takzvané aktivity za zdmi věznice – přerušení výkonu trestu v souvislosti s návštěvou, návštěvy úřadů a jiných organizací. „Zrovna nedávno byli tři odsouzení na OSSZ. Program zacházení se nestanoví, pokud je odsouzený k výkonu na tři měsíce a méně,“ uvedla k problematice tisková mluvčí a asistentka ředitele Věznice Kynšperk nad Ohří Petra Bělíková.

Podle matky jednoho z odsouzených, která si nepřála zveřejnit své jméno, je ale pracovních příležitostí v kynšperské věznici přílis málo. „Někteří odsouzení jsou zde za nedbalostní trestné činy a také jako poprvé trestaní. Celé dny se jim nikdo nevěnuje, z hlediska jejich resocializace například zájmovou aktivitou,“ myslí si matka.

Na to věznice odpovídá, že aktivity s vězni jsou zajišťovány v rámci daných prostorových, personálních a technických možností. „Odsouzení si mohou objednat na svůj náklad knihy, denní tisk a časopisy, včetně zahraničních, pokud jsou rozšiřovány v České republice. Dále si mohou z vězeňské knihovny bezplatně půjčovat knihy včetně odborných publikací a právních předpisů a půjčovat si a hrát společenské hry, které jsou tu k dispozici,“ sdělila Bělíková.
„V odůvodněných případech lze umožnit zakoupení, zaslání nebo dovezení a používání dalších věcí ke vzdělávání,“ dodala.