Největší díl z radničních peněz získá tradičně chodovská Mateřídouška. Částku si tentokrát rozdělí více subjektů, mezi žadateli se objevili i nováčci, kterým Chodov vyšel vstříc.

„Tradičně v tomto období město rozhoduje o dotacích pro poskytovatele sociálních služeb ve městě. Pro rok 2019 jsme se rozhodli, že podpoříme tradiční i nové poskytovatele,“ potvrdil místostarosta Chodova Luděk Soukup. Mezi nováčky patří sokolovský Mobilní hospic Motýl. „Podali jsme si žádost, protože poskytujeme služby v celém regionu, tedy i v Chodově. Získali jsme příspěvek 15 tisíc korun,“ sdělila ředitelka Motýla Kateřina Trnková.

Nejvíce peněz od města obdrží tradičně Denní centrum Mateřídouška, které v Chodově poskytuje dvě služby, denní stacionář pro děti, mládež i dospělé se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním a kombinovaným postižením a sociálně terapeutické dílny. „Na obě služby dostaneme 475 tisíc. Žádali jsme o půl milionu, takže se dá říct, že jsme dostali, o co jsme požádali,“ informovala ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová. Jak doplnila, tento příspěvek jde na pokrytí provozních nákladů, tedy na nájmy a energie.

S městskou podporou může letos počítat celkem 33 subjektů, loni jich bylo o šest méně. Rada města mimo jiné doporučila dotace i pro Oázu klidu Loučky, Armádu spásy, Farní charitu Karlovy Vary či Dům ošetřovatelské péče Dolní Rychnov. „Radnice kromě chodovských organizací tradičně podporuje i okolní zařízení. Jsou to především ta, která poskytují služby obyvatelům Chodova,“ vysvětlil mluvčí města Martin Polák.

Spektrum organizací, které ve městě působí, je velmi pestré. Svou činností pomáhají mimo jiné neslyšícím, zdravotně či tělesně postiženým, obyvatelům v tíživé sociální situaci, seniorům, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo také lidem bez přístřeší.