Následuje politická situace a kriminalita. Oproti průzkumům z let minulých naopak kleslo znepokojení z nezaměstnanosti. „Že lidé vnímají obchod s chudobou jako velký problém, to byla pro nás zajímavá informace. Patrně se o tom hodně mluví, ale také se to asi projevuje každý den na ulicích a v bytových domech. Jinak sev průzkumu opakují stejné věci, ať už jde o problematické skupiny nebo problémové lokality,“ uvedl sokolovský a zároveň krajský radní Petr Kubis.

Město se s negativními jevy snaží bojovat. Neposílá do vytipovaných lokalit jednu ze sociálních dávek na bydlení. Zajímavé byly i odpovědi lidí, jaké konkrétní kriminality se bojí. Odpovídali, že znásilnění či vražda je trápí velice málo. Strach mají z uživatelů drog, vandalismu, podvodu či napadení.K lokalitám, kde lidé pociťují strach, přibyla nová. Kromě známých, jako je nádraží či okolí kina Alfa, jsou to i parky. Podle Kubise pocit bezpečí vypovídá v mnoha ohledech lépe než statistika kriminality. „Líbí se mi, že zastupitelé byli vyzváni, aby spolu se strážníky navštěvovali problémové části města. Na vlastní oči by viděli a slyšeli, co se děje, a jednali by podle toho,“ říká Lenka Chuchlová.