Vedení Sokolova přidělilo tuto zakázku Sokolovským technickým službám (Sotes). Ty však z časových i kapacitních důvodů nemůžou stihnout práce do začátku letních prázdnin. „Ve městě je rozjetých mnoho akcí. Jen na odboru rozvoje města je v současné době otevřeno 22 výběrových řízení. To znamená dvaadvacet investičních akcí se v tomto období dělá a bude dělat v nejbližším období v Sokolově,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

Vedení města se proto se společností Sotes domluvilo na tom, že některé práce, které nebudou zvládat, mohou dát konkrétním realizátorům. „Jedná se o tři akce, které na dětském hřišti bude dělat někdo jiný. V jednom případě jde o stavební práce, ve zbývajících potom o dodání herních prvků,“ dodal Picka.

Dodání herních prvků jinou firmou bylo jasné už od počátku. Technické služby nejsou těmi, které by herní prvky vyráběly a dodávaly. Na stavbě došlo k mírnému zpoždění, ale do začátku letních prázdnin má být podle slibů sokolovské radnice hotovo.