S partnerem, kterým je německá DPFA Chemnitz, po několikatýdenních přípravách vyzkoušela spojení ve své nové virtuální učebně. V plánu je postupné zapojení univerzit a firem na české i německé straně.

ISŠTE Sokolov vybudovala prostory pro nejmodernější digitální vzdělávání, konstruování a práci s 3D technologiemi, a to i s přeshraniční komunikací. Virtuální spolupráce a vzdělávání na vysoké technické úrovni je pro české i německé žáky řešením pro plnění společných úkolů. „Na české straně jsme vytvořili platformu, která umožňuje videokonference v plném rozsahu. Na německé straně používají trochu jiný systém. V současné době se propojujeme přes Skype. Celá výuka a komunikace mezi žáky a učiteli bude probíhat přes videokonference,“ vysvětlil v průběhu zkušebního spojení ředitel ISŠTE Pavel Janus. V učebně i na pracovních stolech jsou umístěny kamery, díky kterým můžou na německé straně sledovat proces konstrukce i výroby. Stejně jako naši žáci a učitelé mohou díky videokonferenci sledovat jejich práci. „Pracovní týmy tak mají k sobě blíž, řešení jsou operativní a okamžitá. Jsme schopni v jednu chvíli odeslat data a zároveň řešit jejich zpracování v přímé komunikaci,“ přiblížil projekt ředitel Janus.

Jako první díky videokonferenci mluvili plynulou angličtinou se svými kolegy v Chemnitz Matěj Kliment a Vojtěch Kubera ze třídy 4PA. „Měli jsme dva dny na přípravu. Dostali jsme body a k nim jsme měli něco říct. Spíš jsme ale pak mluvili sami za sebe,“ shodli se oba. Vojtěch přiznal, že byl trochu nervózní, Matěj naopak komunikoval bez sebemenšího náznaku nervozity.

Propojení partnerů videokonferencemi je součástí projektu ISŠTE Sokolov s názvem „Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání“. Za německou stranu se ho účastní DPFA Chemnitz. „Děkujeme, že celý přenos byl bez konfliktů a bez potíží,“ ocenil Stefan Hohmeister, vedoucí projektu za německou stranu. „Využívání technologií při výuce je v dnešním rychle se měnícím digitálním světě nepostradatelné, zvláště pro žáky technických oborů, kteří musí být po absolvování dostatečně připraveni jak na trh práce, tak na studium na vysokých školách,“ je přesvědčen Janus. Čeští i němečtí žáci se budou setkávat v rámci projektu pravidelně, a to nejen ve virtuální učebně. Partneři připravují společná setkávání pro pedagogy a žáky na české i německé straně hranic. „Řešení společných technických problémů je jednou z cest prolínání přeshraničního vzdělávání a motivace žáků pro technické vzdělávání,“ dodal ředitel.