To jsou jedny z hlavních důvodů proč Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a Vězeňská služba ČR rozšiřují společný projekt kontaktních míst pro online návštěvy odsouzených. V celé České republice jsou pouze dvě. Nyní přibude dalších pět a mezi nimi bude Sokolov. V Karlovarském kraji je to již druhé kontaktní místo pro online hovory s odsouzenými. Na výběru lokality pro takové místo se podílejí i sami odsouzení.

Všechna kontaktní místa se nacházejí na pobočkách členských organizací AOOV. Výběru nových lokalit předcházel průzkum zájmu o tuto službu mezi lidmi s trestní minulostí a ve výkonu trestu. Cílem projektu je udržení a posílení rodinných vazeb odsouzených, což je jedním z předpokladů pro jejich úspěšné začlenění po propuštění z výkonu trestu zpět do společnosti. Projekt tak přispívá ke snížení recidivy v České republice, která je dlouhodobě velmi vysoká. Až 70 procent odsouzených se do věznice znovu vrací.

Doba pandemie ukázala zvýšenou potřebu online komunikace ve vězeňství. Z důvodu zákazu osobních návštěv odsouzených přešla vězeňská služba na skype hovory odsouzených s jejich blízkými. Mnoho rodin však nemá potřebné vybavení či znalosti, aby se mohly se svým blízkým spojit samy. Právě pro ně jsou kontaktní místa s potřebným vybavením, kde jim školení pracovníci pomohou hovor uskutečnit.

„Někteří vězni své rodiny prakticky nevidí. Jejich příbuzní buď nemají prostředky na cestu, nebo počítač a internetové připojení, aby uskutečnili hovor sami. Právě pro tyto rodiny a nejen pro ně jsou kontaktní místa, kde je zajištěno potřebné zázemí a podpora našich pracovníků,“ vysvětluje předsedkyně AOOV Jana Smiggels Kavková. Kontaktní místa mohou využít také lidé s dětmi, pro které bývá často návštěva vězení traumatizující.

„Mám nemocné nohy a nemohu jezdit za svou vnučkou přes 300 kilometrů. Kontaktní místo je tak pro mě jedinou šancí, jak ji vidět,“ uvádí klientka kontaktního místa Romodrom v Praze.

Kontaktní místa mohou využít všichni odsouzení, muži a ženy, ze všech věznic v České republice. Stačí, když si odsouzený rezervuje termín pro skype hovor v kontaktním místě u svého vychovatele. Projekt je realizován ve spolupráci s generálním ředitelstvím vězeňské služby.

Zajímavostí je, že ze sedmi kontaktních míst v celé České republice jsou hned dvě v okrese Sokolov. Před nově otevíraným v Sokolově, ve společnosti KOTEC, fungovalo další v Chodově v pobočce členské organizace Rubikon Centrum.

Co je Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV)?

V českých věznicích si odpykává trest téměř 19 tisíc lidí. Česká republika tak patří k zemím s nejvyšším počtem v Evropské unii. Index uvěznění se nedaří snižovat, i když kriminalita klesá. Více než 70 procent propuštěných se do vězení vrací. Jednou z příčin je absence funkčního systému kontinuální práce s odsouzenými před výstupem z vězení a po propuštění. Právě tuto problematiku řeší Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), která sdružuje organizace, odborníky a propojuje různé aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice. Cílem AOOV je společně prosazovat progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a spoluvytvářet systém, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti.