Žáci se dozvěděli mnoho o životě ve Vietnamu, o zvycích a tradicích, o památkách, ale také o tom, jaké jídlo či oblečení preferují jejich vrstevníci přímo ve Vietnamu. Paní Radostová využila při přednášce širokou škálu fotografií, kdy největších úspěch sklízely fotografie zvířat a vojenské techniky.

Večerní přednáška pro dospělé byla značně podrobnější a zahrnovala informace o náboženství či politické atmosféře v dané zemi. Návštěvníci mohli na fotografiích sledovat práci rolníků či řemeslníků, jejich krásné výrobky, jimiž jsou například typické lampiony či kroje. Nejvíce fotografií bylo věnováno samozřejmě rýži.

Povídání zavedlo návštěvníky do Vietnamu.


Během večera jsme se dozvěděli mnoho o způsobu života národa, který má v České republice znatelné zastoupení. Je proto důležité poznat, v čem je tento národ jedinečný, zajímavý, které hodnoty jsou pro vietnamskou společnost zásadní.
Paní Radostová nás zavedla do stále zelené země obklopené rýžovými poli, do země statných buvolů a překrásných motýlů, do země barevných krojů a kouzelných klobouků. Ty pravé totiž skrývají příběhy. Michaela Hušková