Češi jsou často nazýváni národem houbařů. Řada z nich vyráží do lesů už několik týdnů, ale i v těchto dnech je na mnoha místech ideální doba pro jejich sběr. "Převládá hřib kovář, hlavně ve vyšších polohách našeho regionu. Ale začínají se objevovat i křemenáče. Klasické borové nebo osikové. Dokonce jsem viděl už i malé lišky, takže začínají i ty. Také se objevují růžovky, ale pomalu. V lázeňských lesích, které jsou níže, tam zase rostou jiné druhy, a tam se dají najít i dubové hřiby. Níže potom i růžovky," říká Miloš Krčil, jehož koníčkem jsou houby už 25 let.

V lázeňských lesích se podle něj situace mění. "Už tam moc lesů není. Buky a duby prostě vykáceli, asi z toho chtějí udělat prosperující společnost. Pro dubáky by si lidé měli zajet do dubových lesů někam jižněji. U nás je jako dominantní houba určitě hřib kovář. A na zahradách teď hodně rostou špičky. Špička obecná roste teď hodně, protože jak napršelo a jak lidé posekali trávu, to je také důležité. Takže teď tam rostou špičky obecné hodně. Dokonce posílají lidé fotky celých věnců těchto hub.

Když si lidé nejsou jistí, mohou se v dnešní době obrátit na nějakého specialistu na internetu nebo na sociálních sítích. Jsou tam poradny pro houbaře. Na sociálních sítích je mykologická poradna. Když lidé houbu vyfotí a pověsí ji na tyto stránky s dotazem o co jde, tak je tam řada výborných mykologů, kteří nejistému houbaři poradí. Radí však vyfotit houbu pokud možno co nejostřeji. Nemají rádi rozmazané fotky u kterých pak nevidí typické znaky. U lupenatých hub potřebují například vidět spodek jak jsou připojené lupeny, barvu, jak je slupitelná pokožka klobouku, jakou to má chuť, a tak dále. Pokud to nelze určit, tak to tak mykologové rovnou napíší, aby nedošlo k záměně a člověk se nevystavoval nebezpečí konzumace nějaké neznámé houby.

Pokud jde o místa, které jsou takzvaným houbařským rájem, i mykologové sledují hydrometeorology a místa kde je vlhko. A poté má každý svá místa, která neprozradí. Teď rostou například nejenom hřiby kováře, ale hřiby koloděje, což je vlastně druh, který je podobný hřibu kovářovi, ale roste pod listnatými stromy. Ne pod smrkem, ale roste rád třeba pod lípou či dubem.

"Já se houbám věnuji pětadvacet let určitě. Ale osobně houby nesbírám, jenom je fotím. Spíše se věnuji průzkumu druhové diverzity, rozmanitosti, ale samozřejmě jsem začínal jako každý klasický houbař," dodává Krčil.