Na Sokolovsku stále více přibývá náboženských seskupení. Momentálně v regionu působí kromě Církve adventistů sedmého dne či Misijní křesťanské skupiny z Kraslic také třeba Buddhismus Diamantové cesty.

Adventisté

„Církev adventistů sedmého dne má na světě asi 15 milionů členů. Patří spolu s evangelíky, baptisty či metodisty k protestantskému proudu křesťanství, ve kterém se věřící obracejí přímo k Ježíši Kristu a neuznávají nutnost zprostředkování tohoto vztahu církví,“ vysvětluje za sbor Církve adventistů sedmého dne v Sokolově Tomáš Kábrt.

Sbor v Sokolově má asi 40 stálých členů a zhruba stejný počet aktivních příznivců, kteří se také zúčastňují života sboru. „Nejbližší sbory stejné církve jsou v Karlových Varech a v Chebu. Bohoslužby jsou veřejné, přichází na ně, kdo chce, konají se v naší modlitebně v Kraslické ulici č. 494/14. Lidé se na nás obracejí také prostřednictvím internetu. Členy církve se zájemci stávají křtem nebo podáním ruky u již z vlastního rozhodnutí pokřtěných,“ upřesňuje Kábrt.

Buddhisté

Ve svém městě mají také spousty náboženských seskupení lidé v Kraslicích. „Nabízíme vysvětlení úvodu do buddhismu naší linie, vysvětlení meditací a možnost společných meditací i pro veřejnost. To v našem centru. Dále na vhodných místech pořádáme přednášky pro veřejnost. Některé jsou zaměřeny na hlubší úvod o buddhismu naší linie, další na vysvětlení běžných životních záležitostí z pohledu buddhismu, jako například láska, hněv či sex,“ vysvětlují členové náboženského seskupení Buddhismus Diamantové cesty z Kraslic Daniel Slavík a Tomáš Dragoun.

Ti odmítají, aby jejich seskupení bylo označováno jako sekta či církevní skupina: „Buddhismus Diamantové cesty je, už i v naší republice, uznán jako regulérní náboženská společnost a toto máme potvrzené státem,“ upozornil Dragoun.
„Misie neděláme, nikomu nic necpeme. Zajisté však, když je někdo z nás kdekoliv venku v terénu a zaznamená, že někdo potřebuje pomoc, a je to z jeho strany možné, tak to udělá. Toť vše, co děláme v terénu,“ odpovídá na otázku šíření víry Dragoun.

Misijní křesťanská skupina

„Scházíme se pravidelně dvakrát v týdnu. Ve středu se sdílíme o prožitcích s Bohem, vzájemně diskutujeme nad texty z bible a učíme se jim porozumět. Dle domluvy si také pouštíme filmy nebo pořádáme hudební koncerty. V neděli převážně oslavujeme a chválíme Pána Boha písněmi. Dle potřeby a přání přítomných se modlíme za nemocné a za potřeby druhých. Vždy vyslechneme kázání a případná poselství o božích plánech pro člověka,“ vysvětluje František Hanzlíček z Misijní křesťanské skupiny z Kraslic.

Ten současně dodává, že jeho skupina je otevřena pro jakoukoli spolupráci s místními znovuzrozenými křesťany.

K. Šujan