Podobných typů lávek v republice moc není. Investor, jímž je Ministerstvo financí, si proto vyžádal některé úpravy v zadávací dokumentaci a předložil je městu Sokolov. Rada města je schválila. „Ministerstvo změnilo kvalifikační požadavky, protože jde o specifickou stavbu, není to klasický most. Jde například o prodloužení lhůty na deset let u referenčních zakázek tak, aby někdo dokázal, že s takovým typem staveb má zkušenosti. Poté došlo k drobným úpravám v termínech a k úpravám naší vzájemné spolupráce,“ říká vedoucí odboru rozvoje Hana Špičková.

„Město Sokolov se rozhodlo připojit k zakázce Ministerstva financí na vybudování nové Krejcarové lávky. Celkové náklady jsou 48 milionů a Sokolov zaplatí 1,8 milionu korun,“ uvedla místostarostka Renata Oulehlová.

Stát stavbu zaplatí z fondů na následky zahlazování důlní těžby. Jako neuznatelné náklady však vyřadil ze zakázky veřejné osvětlení a kamerový systém. Město Sokolov se rozhodlo je zaplatit ze svého. Veřejné osvětlení a kamery jdou za městem. Vše ostatní zaplatí stát. Rada města schválila zadávací podmínky, město je připraveno.

„Kdy Ministerstvo financí vyhlásí soutěž, nevíme,“ potvrdila Oulehlová. Ze všech mostů a můstků, kterých je v Sokolově mnoho, je Krejcarová lávka v nejhorším stavu. Město ji dokonce jeden čas muselo zcela uzavřít, a to kvůli bezpečnosti. Po zajištění nezbytných prací je opět otevřená, ale město do jejího zabezpečení neustále investuje desítky tisíc. „Dlouhodobě chceme lávku kompletně opravit, či postavit novou.

Původní projekt však hovořil o vysoké částce, zhruba 70 milionů korun. Došlo proto k přepracování projektu, kde se hovoří o částce 48 milionů korun,“ říká starosta Sokolova Jan Picka. Lávka je spojnicí s Jižním lomem, kde má město své záměry. Již v současné době jde o jednu z rekreačních oblastí, která propojuje vodácké tábořiště, park, meandr řeky Ohře, závod Bahňák a na druhém břehu Staré náměstí. „Název je odvozen z minulosti, kdy se za přecházení vybíraly krejcary,“ řekl ředitel muzea Michael Rund.

Zmíněná lokalita na sídlišti Vítězná.
Stavbu náměstíčka mezi paneláky brzdí přeložky energetiků