Obnoveno by mělo být na podzim. Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 6 týdnů od narození do věku jednoho roku s trvalým pobytem na území Sokolova v době podání přihlášky. V případě zájmu je možné vyplnit přihlášku na webových stránkách města nebo si ji lze osobně vyzvednout na matrice či odboru finančním a školství v budově radnice. Lze také požádat emailem – kontaktní adresa: romana.cernikova@mu-sokolov.cz. Přihlášku můžete doručit osobně nebo zaslat poštou na Městský úřad Sokolov.