Jsou tak už nyní komplet. V nedávné době byla rovněž opravena střecha, kostel je tak zabezpečený, aby v něm nedocházelo k dalším škodám. To nejzásadnější ho však stále ještě čeká, s nadsázkou by se dalo říct, že je tu stále práce jak na kostele.

„V rámci třetí etapy jsme osadili zbylé, ty menší vitráže a výplně, střecha je relativně bezproblémová. Jsem za to velmi rád, ale pořád jsme v podstatě na začátku rekonstrukce kostela jako takového,“ potvrdil starosta města Alexandr Terek.

Všech 14 vitráží vyšlo na necelých 5 milionů korun, celková rekonstrukce je odhadnuta na zhruba 50 milionů a radnice neustále hledá možnosti, jak získat finanční prostředky na další potřebné opravy. „Je zpracovaná kompletní projektová dokumentace a každý rok děláme to, co si z hlediska prostředků můžeme dovolit,“ poznamenal starosta. Z programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, z nějž každoročně město žádá o dotaci, dostává pravidelně kolem 700 tisíc.

K tomu přidává odpovídající částku ze svého rozpočtu. „Další cesta se nám otevírá i v rámci programu pro strukturálně postižené kraje RE:START,“ upřesnil starosta Terek. V letošním roce přijde na řadu restaurování kamenných prvků uvnitř i vně kostela.

Část finančních prostředků plyne i z veřejné sbírky, kterou město vyhlásilo v roce 2016. Do té přispívají nejen současní Slavkováci, ale třeba i Němci, kteří tu žili a museli v poválečném období odejít. Přispívat je možné do kasiček v recepci městského úřadu, v lékárně, v době konání akcí a také přímo na transparentní účet, na kterém je v současné době necelých 32 tisíc korun.

Kostel sv. Jiří je veřejnosti uzavřen, otevírá se jednou v roce u příležitosti slavností tohoto světce. I do budoucna se počítá s tím, že by restaurovaný kostel, který byl odsvěcen a patří městu, sloužil jako kulturní centrum pro pořádání koncertů a jiných slavnostních událostí. „Samozřejmě se ale nebráníme ani možné spolupráci s církví,“ doplnil starosta.