V krajinu jezer se v budoucnu promění část sokolovského okresu. Po ukončení těžby hnědého uhlí, které lze očekávat v letech 2035 až 2037, totiž u Sokolova zůstane velká zbytková jáma po lomech Jiří a Družba. Dnes se jeví jako nejjednodušší způsob nechat dolové území zaplavit vodou. Podobně vzniklo koupaliště Michal a aktuálně napouštěné jezero Medard. Na mnohé otázky spojené s budoucí podobou krajiny pomáhá dnes odpovědět urbanistická studie, kterou si nechalo vypracovat sdružení obcí Sokolov-východ. Materiál obsahuje konkrétní projekty, od budování rozhleden až po vytvoření veslařské regaty. Pokud na ně budou peníze, mohly by se dočkat realizace.

„Například důlní zakladač na Smolnické výsypce u Chodova by mohl být konvertován na rozhlednu. Zároveň jsme se Sokolovskou uhelnou připravili záměr na cílené sypání v této lokalitě, kde bychom chtěli vytvořit areál pro čtyřkolky, motokros, případně filmové exteriéry či setkávání zájmových skupin. Bude zde vybudován prostor pro aktivity, které mohou svým způsobem obtěžovat normální provoz ve městě, ale tam nikomu vadit nebudou,“ navrhl architekt Petr Martínek.

Dalším záměrem je stavba rozhledny u statku Bernard v Královském Poříčí.

„Ta souvisí s třetím projektem, který máme připravený v rukávu. Jedná se o vytvoření dlouhodobého časosběrného dokumentu o posledních desetiletích těžby na Sokolovsku, kdy bychom rádi oslovili tým filmařů a dokumentaristů. Pro natáčení již máme vytipována stanoviště, ze kterých by se tento dokument měl filmovat. A právě z rozhledny u statku by bylo velice dobře vidět do části dolového území,“ pověděl architekt. Postupně by mohly přibývat i další věci. „Se Sokolovskou uhelnou jednáme, aby systém sypání u Podkrušnohorské výsypky byl založen jako terénní úprava pro veslařskou regatu,“ nastínil Martínek.

Předseda mikroregionu Sokolov-východ Ivan Stefan zpracování studie vítá. „Už o ni usiluji několik let. Nyní je potřeba navázat další kroky. A to včetně zapracování prodiskutovaných projektů do územních plánů jednotlivých měst, obcí a možná i kraje. Je nám jasné, že to nějaký ten rok potrvá. Čas se velice rychle krátí,“ prohlásil Stefan.

Jestli se ale všechny plány podaří uskutečnit, je otázka. Například roční provozní náklady u rozhledny na Smolnické výsypce jsou odhadnuté na 315 tisíc korun. „Celková realizace by měla stát okolo 20 milionů. Je potřeba říci, že Chodov musí hodně zvažovat, jestli do toho půjdeme. Je to hezká myšlenka, ale stojí opravdu mraky peněz,“ reagoval místostarosta Chodova Patrik Pizinger.

A jak budou postupovat těžaři po samotném vyuhlení? Následovat má likvidace techniky, rekultivační práce či sanace svahů. V případě lokality Jiří Družba to znamená dále opevnění břehů, vybudování přivaděče vody a rozčlenění prostoru na zátoky a pláže. „Hladina budoucího jezera by měla být co nejvýše, a to kvůli kvalitě vodní plochy,“ řekl k tématu technický ředitel Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.