Vládní Agentura pro sociální začleňování bude následující tři roky opět působit v Sokolově. Město bylo vybráno v rámci zvláštního výběrového řízení. Sokolov tak může do roku 2018 čerpat miliony korun na zlepšení sociální situace ve městě. Do procesu se kromě radnice zapojí úředníci, městská policie, neziskové organizace a celá řada odborníků ve vzdělávací nebo zaměstnanecké sféře.

V Sokolově prý přibývá lidí bez domova, narůstá počet drogově závislých a s podílem nezaměstnaných ve výši 9 % (údaj ČSÚ k 31.1.2016) se region řadí k jedněm z nejpostiženějších v zemi.

Právě podle jednotlivých oblastí se vytvoří pracovní skupiny, které budou mít za úkol pojmenovat jednotlivé problémy a navrhnout jejich řešení.
„Jakmile sestavíme samostatné týmy, začneme mapovat terén a nejdéle v září si vytyčíme konkrétní cíle, které předložíme zastupitelstvu. Od ledna 2017 pak budou jednotlivé subjekty smět podávat projektové žádosti o peníze vyčleněné na strategické plánování," naznačuje nejbližší aktivity sokolovská konzultantka vládní agentury Markéta Danišová.

Zatím neupřesnila, kolik peněz bude možné čerpat, řádově může jít až o desítky milionů korun. „Největší smysl vidím v tom, že navážeme spolupráci s odborníky napříč spektrem citlivých problémů města. Ať už jde o sociální problémy, bezdomovectví nebo drogy. Budeme určitě propagovat asistenty prevence kriminality nebo dohledové služby ve školách. Všechny takové projekty jsou velmi finančně náročné a město by je ve svém rozpočtu hledalo těžko," shrnula pozitiva spolupráce šéfka prevence kriminality městské policie Hana Procházková.

Místostarostka Renata Oulehlová si uvědomuje, že všechny čeká nelehký úkol. „Spolupráce s agenturou bude znamenat nemálo úsilí, vysoké pracovní nasazení, ale musíme chránit majoritní společnost před těmito vlivy a minimalizovat rizika, která s sebou například bezdomovectví nese."