V období od 29. června do 31. srpna proběhnou nepřetržité výluky drážní dopravy v úseku trati Sokolov- Kraslice, a to v následujících etapách: Etapa A – výluka v úseku trati Sokolov – Kraslice od 29. 6. do 28. 7. (24 hod.). Etapa B – výluka v úseku trati Sokolov – Rotava od 29. 7. (00:00:00 hod.) do 2. 8. 2015 (24 hod.). A třetí etapa C – výluka v úseku trati Sokolov – Kraslice od 3. 8. (00:00:00 hod.) do 31. 8. (24 hodin).

Po dobu konání výluky budou vlakové spoje nahrazeny autobusovými spoji dle etap výluk. A nyní pozor. Bude platit zvláštní výlukový jízdní řád! A do třetice, bude omezena přeprava cestujících na vozíku, přeprava jízdních kol a přeprava kočárků (v závislosti na kapacitě daného autobusového spoje). Objízdná trasa náhradní autobusové dopravy je následující: Křižovatka silnic u odbočky k vlakové zastávce Hřebeny – Josefov (odbočka k vlakové zastávce Luh nad Svatavou) – Svatava – Sokolov (vlaková stanice Sokolov – Nádražní ul. – Kraslická ul.) – Boučí – Oloví (vlakové nádraží) – Rotava (vlakové nádraží) – Kraslice (ul. Čs. armády – Dukelská ul. – ul. Pohraniční stráže – ul. Kpt. Jaroše – Kraslice, vlakové nádraží) a zpět.

Trasa je směrována takto i z důvodu opravy silnice mezi obcemi Krajková a Oloví! Předmětná výluka se uskuteční na základě požadavku provozovatele této dráhy, společnosti PDV RAILWAY. Důvodem výluky je oprava tunelu a údržba silniční a železniční infrastruktury.

„Dopravce GW Train Regio, a. s., se omlouvá za případné komplikace, které by mohly v období této výluky při cestování vzniknout, především pak za případná zpoždění ve výchozích, cílových nebo přestupních stanicích a zastávkách, respektive stanovištích náhradní autobusové dopravy,"sdělila za přepravce Miroslava Táborová.