Byl to šok nejen pro muzikanty a lidi z Kraslic, ale rozhodnutí se nelíbí ani Karlovarskému kraji, který začal konat. Obratem podal žalobu.

„My se s výsledkem soudu neztotožňujeme, a to zejména protože neexistuje důkaz o vlastnictví sbírky hudebních nástrojů společností Amati – Denak, která přesto byla zahrnuta jako součást jejího majetku v insolvenčním řízení. Karlovarský kraj proto podal žalobu ve smyslu vyloučení věci z majetku dlužníka, aby nemohlo být se sbírkou nakládáno v rámci insolvenčního řízení. Předpokládali jsme, že společnost bude muset doložit nabývací titul k prokázání vlastnického práva. Očekávali jsme, že když tímto dlužník nebude disponovat, soud sbírku pro pochybnosti ohledně vlastnictví z majetkové podstaty vyloučí a bude tak zajištěna její ochrana před případným rozprodáním. Tak se ale nestalo a soud rozhodl ve prospěch společnosti Amati – Denak, s.r.o., a to i přesto, že uvedená společnost vlastnictví sbírky nijak nedoložila," řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Lokalita Pod Železným dvorem
Romské rodiny opustily ubytovny Pod Železným dvorem. Na řadě je demolice

Vlastnické právo bylo přiřknuto společnosti Amati -Denak z titulu mimořádného vydržení. "Z mého pohledu jde o posvěcenou krádež. Ale že právo a spravedlnost je v Plzni těžko pohledat není novina. Předpokládám odvolání a kvalifikovanější posouzení svědeckých výpovědí," okomentoval rozhodnutí plzeňského soudu Otakar Mika z Kraslic. Jezdí pravidelně na soudní stání osobně, a to z titulu zástupce petičního výboru. Petici, která chce zachování historické sbírky pro kraj, respektive pro Kraslice, podepsalo dva tisíce lidí.

Místní muzikanti si nedokážou představit, že by o sbírku město přišlo. Považují ji za historické dědictví Kraslic. Pokud soud rozhodne, že by měla připadnout kraji, chce s ním vedení města jednat a vystavit ji ve městě. Pokud připadne konkurznímu správci, chtějí iniciovat její odkoupení. Kraj by se však možná zdráhal kupovat něco, co mu podle něj patří.

Simona Stojanová (vpravo) při mezinárodním semináři karate, který vedl japonský velmistr tradičního karate-do pan Meitatsu Yagi
Násilí čelí zdravotníci, učitelé, úřednice, ženy i senioři. Kurzy je učí obraně

„Pokud jen něco ze sbírky zmizí, už to nikdo nikdy nedá dohromady celé,“ řekl jeden z kraslických muzikantů Josef Novotný. Zmínil i největší vyrobenou tubu, která je součástí sbírky. Vyrobili ji ve fabrice Bohland a Fuchs v Kraslicích. Dnes tam sídlí sběrný dvůr a dobrovolní hasiči. Naposledy byla tuba představena na kraslických slavnostech na náměstí někdy v roce 1998.

Unikátní sbírka hudebních nástrojů z Kraslic je předmětem soudního sporu, který se táhne už několik let. Soud má určit vlastníka historické sbírky hudebních nástrojů kraslické průmyslovky. Jako zřizovatel střední školy si ji nárokuje Karlovarský kraj.

Ilustrační foto
Ceny bytů v Sokolově? V republice je levnější už jen Most

"Problém je v tom, že ji při prodeji podniku Amati Denak správce konkursní podstaty zahrnul do majetku firmy. Po všech peripetiích se nyní mimo jiné jedná i takzvané vydržení, které si nárokuje zástupce exekutora. Další pohled ho zase vyvrací," vysvětlil Otakar Mika. Vydržením se zjednodušeně řečeno rozumí to, že sbírku nástrojů měl bývalý majitel Amati Denak u sebe tak dlouho, až ji vydržel. S tím prý ale nesouhlasí další nálezy, které to rozporují. Bývalé vedení Amati ji zapsalo do svého majetku do konkurzu firmy, tedy na poslední chvíli.