Oproti roku 2008 vzroste vodné a stočné na Karlovarsku o 7,1 procenta. Uvedla to Věra Štafflová, mluvčí karlovarských Vodáren a kanalizací.

Průměrný zákazník se spotřebou 95 litrů za den tak zaplatí za odebranou pitnou vodu a její neškodné odvedení do přírodního prostředí v roce 2009 denně asi o 45 haléřů více než v roce 2008, tedy o 164 Kč za rok.

„Města a obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, schválily novou cenu vodného a stočného pro rok 2009,“ dodala mluvčí.

Cenu vodného a stočného schvalují zástupci měst a obcí, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, vlastníka vodohospodářské infrastruktury, na návrh provozovatele, Vodáren a kanalizací Karlovy Vary. „Tato firma každoročně dokládá, že k zajištění dosavadní úrovně vodárenských a kanalizačních služeb na provozovaném území nezbytně potřebuje určitý příjem z vodného a stočného, aby pokryl všechny nutné provozní náklady,“ vysvětlila mluvčí.

„Naše společnost velmi usiluje o hospodárný provoz všech zařízení, o čemž svědčí často i výrazně nižší ceny, než mají obce provozované sousedními provozovateli. Přes úsilí, které věnujeme získávání investičních dotací, náklady na fungování a potřebnou dostavbu celého systému vodovodů a kanalizací vzrůstají,“ zdůvodnil zvýšení ceny vodného a stočného Antonín Jágl, ředitel společnosti Vodárny a kanalizace.

Jaroslav Vojta, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, dodal, že pro období 2009 až 2019 muselo sdružení vypracovat plán obnovy vodohospodářských zařízení, ze kterého vychází potřeba zvýšit zdroje na investice z nájmu od provozovatele o minimálně devět procent.

„Do budoucna musíme navíc počítat s tím, že podíl dotací na investicích sdružení bude klesat,“ konstatoval Vojta.

Podle Štafflové porostou rovněž významně provozní náklady. „V roce 2009 zdraží elektrická energie v průměru o nejméně dvanáct procent a obdobně porostou ceny za paliva a za ukládání kalů z čistíren odpadních vod. Ceny nakupované surové vody pro úpravu na pitnou budou podle dosavadních informací v průměru o sedm procent vyšší,“ vysvětlila.

Zástupci vodohospodářské firmy tvrdí, že očekávaný růst životních nákladů a inflaci je nutné alespoň částečně vyrovnat zvýšením mezd zaměstnanců. Na potřebu vyšších cen vodného a stočného má vliv i trvalý pokles spotřeby u domácností i ostatních odběratelů.

Vodné a stočné

Oproti roku 2008 vzroste cena vodného a stočného v příštím roce o 7,1 procenta. Průměrný spotřebitel tak za odebranou pitnou vodu zaplatí v příštím roce o 45 haléřů více než v roce 2008, tedy o 164 korun za rok. Města a obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, novou cenu už schválily.