Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný navštívil včera zátopové oblasti v našem okrese. První zastávka byla v Královském Poříčí a poté se byl podívat na Lobezský potok v Sokolově.
„Kraj projevuje zájem a snažím se komunikovat se starosty jednotlivých obcí,“ řekl hejtman Josef Novotný. Jak dále konstatoval, pak je zde další možnost, žádat o dotace na Ministerstvu zemědělství, kde jsou prý krajští úředníci schopni jednotlivým obcím také pomoci. Zatím se našemu kraji povodně prý vyhýbají, ale nemusí tak být vždy. Proto je snahou vedení Karlovarského kraje, aby byly obce připraveny.

A jsou tedy připraveny? Kraj si nechal vytipovat od Povodí Ohře problémové oblasti. Královské Poříčí by mělo být ochráněno před stoletou vodou do roku 2012. Pokud se ovšem podaří načerpat dotace. „V Sokolově je to o trochu horší, zde nám situaci komplikuje parovod,“ dodal Novotný. Zde by prý investice byla velmi vysoká, zhruba sto milionů korun, které zatím chybí. Sokolov měl totiž původně velkorysý plán na ochranu před povodní. Chtěl ochránit komplet celé Staré náměstí a Lobezský potok, tak aby v případě velké vody bylo ohroženo jen několik málo domů. „Podmínkou však bylo zakopání nevzhledných trubek parovodu, který patří společnosti ČEZ, do země,“ řekl starosta Sokolova Karel Jakobec.

Tato vyvolaná investice by výrazně přesáhla možnosti Povodí Ohře, které by na protipovodňové opatření dávalo peníze. Původní projekt se proto omezil na stavbu zábran podél Lobezského potoka, tak aby v případě povodní nešla voda kolem základní školy v ulici Pionýrů směrem na Bohemii. Zde by se poté tvořila vodní laguna. Voda by se musela poměrně draze a pracně odčerpávat,“ dodal Jakobec. V této části města nelze vše řešit zdí. Bude se kombinovat s hliníkovými zábranami. „Roury táhnoucí se podél řeky nepůsobí hezkým dojmem. Bydlím v ulici U Divadla a z okna mám výhled na parovod,“ řekla Erika Turková ze Sokolova. Hráz by měla ochránit celou spodní část Sokolova kromě Starého náměstí. Náklady by neměly překročit 25 milionů. Není to investice města, ale Povodí Ohře.