Tradiční akce se koná již dnes a má takříkajíc dvě části. Zájemci o poslední letošní splutí řeky se sejdou ve 13 hodin ve vodáckém tábořišti v Kynšperku. Kdo nemá vlastní plavidlo, může si ho za sympatickou cenu zapůjčit. Odtud se vyráží do Sokolova, kde v tamním vodáckém tábořišti je od 15 hodin připraven doprovodný kulturní program. Zahrají kapely Kudy kam, Fernetic, Pološero a Milan Kučera, Trepka a Bugr band.

Vyhodnoceny tu také budou nejlepší masky, které se vydaly v tento den na vodu. A chybět samozřejmě nebude něco dobrého na zub i na pořádné svlažení hrdla. Zhruba kolem 20.30, to už je tma, víla Agara slavnostně pro letošek uzamkne řeku Ohři. Tak teď už jen přát, aby se neochladilo tak citelně, jak předpovídají meteorologové. Jestli se víla opět chystá vrhnout do proudu řeky, bylo by to osvěžení dost chladivé a nepříjemné.