Cena vody se skládá ze dvou částí. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, druhou pak paušální poplatek stanovený pro celou napojenou nemovitost podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2023 celkem 92,73 korun včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 2430 korun za rok. Po zprůměrování těchto dvou částí vychází cena za jeden kubík na 105,21 korun včetně DPH, tedy o 14 korun více než v předchozím roce.

„Vzhledem ke skokovému nárůstu nákladů nejen na energie, ale také na další materiály, suroviny, stavební práce a podobně je zvýšení vodného a stočného v roce 2023 nevyhnutelné. Při péči o veřejné vodovody a kanalizace spolu s naším provozovatelem dlouhodobě usilujeme o snižování nákladů a optimalizaci spotřeby energií, abychom však udrželi požadovanou úroveň kvality dodávky pitné vody a čištění odpadních vod, musíme cenu navýšit alespoň o míru inflace,“ vysvětlil Alexandr Žák, předseda sdružení obcí.

Ilustrační foto
Z Chodova do Louček staví novou cyklostezku za 40 milionů korun

„Všechny provozované objekty i činnosti pravidelně detailně analyzujeme, vyhledáváme možné úspory a zavádíme provozní opatření vedoucí ke snížení nákladů při zachování úrovně služeb. Stejně tak při přípravě investičních projektů navrhujeme taková řešení, která zajistí vysokou kvalitu za optimální cenu, i s pomocí nejmodernějších technologií v oboru. I přes toto úsilí a vládní zastropování cen však budou jen samotné náklady na energie v příštím roce téměř dvojnásobné, výrazně ovšem stoupají i ceny dalších vstupů. Vzhledem k inflačnímu vývoji také musíme počítat s nárůstem mezd,“ upřesnil Zdeněk Frček, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

V roce 2022 museli podle ředitele přistoupit k určitým omezením ve zdrojích na investiční výstavbu, přesto se podařilo dokončit řadu potřebných projektů. Postavil se například nový vodovodní a kanalizační systém v Městečku a Křivoklátě, dostavěly se chybějící části sítí v Radošově u Kyselky, Halži, Těchlovicích u Stříbra, Bublavě. Pokračovalo rozšiřování skupinových vodovodů i rekonstrukce sítí v Karlových Varech a dalších obcích. Dokončuje se také druhá regionální sušárna kalů na čistírně v Tachově.

„V roce 2023 bychom rádi pokračovali v investicích do infrastruktury ze společných financí, získaných z vodného a stočného i z dalších příjmů našeho provozovatele. Finance se budeme opět snažit v co největší míře doplnit dotacemi. Spolu s provozovatelem připravujeme také investice do snižování energetické náročnosti vodárenských objektů,“ dodal Alexandr Žák.