V době závodů bude plavecký bazén pro veřejnost uzavřen. Diváci však mohou přijít podpořit domácí borce, vstup je zdarma. Diváci uvidí především o týmovou spolupráci či výměnu zkušeností mezi družstvy z celé republiky.

„Vodní záchranáři bezplatně a dlouhodobě vykonávají svou činnost na našich bazénech, koupalištích a vodních plochách. Díky nim byl již mnohokrát zachráněn lidský život, ale jejich činnost je mnohdy opomíjena a to nejen obyčejnými spoluobčany, ale i na vládní a parlamentní úrovni," konstatuje jeden ze záchranářů Ladislav Varadínek ze Sokolova.

Během dopoledne procházejí děti v rámci projektu BENE řadu stanovišť.
FOTO: Co je bezpečné a co ne? Předškoláci už vědí