Poněkud komicky může na někoho působit fakt, že ze čtyřiadvaceti milionové čínské Šanghaje se přijeli inspirovat či načerpat zkušenosti vodohospodáři do čtyřiadvaceti tisícového Sokolova. I přes nepoměr obyvatel se tomu opravdu stalo. Obyvatelé Sokolova tak mohli vidět v ulicích čínskou delegaci jak si prohlíží protipovodňové zábrany na Lobezském potoce.

Ty jim představili vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková a místostarosta Karel Jakobec. Vody v potoce bylo v panujících vedrech poskrovnu. Čínská metropole leží u širokého veletoku Jang-c'-ťiang, který má jen na šířku dobré dva kilometry. Ale čínské delegaci se podle jejich slov líbila čistota českých řek všeobecně a zajímala se o jak dosáhnout podobných úspěchů.

Prokurista Sokolovské vodárenské společnosti Vladimír Urban jim vysvětlil, že v Evropské unii platí pro vypouštění odpadu do krajiny a řek přísné předpisy s povinností čištění na náklady znečišťovatelů.

Starosta Jan Picka návštěvě představil Sokolov jako město zeleně, sportu, rozvíjejícího se cestovního ruchu a příležitostí pro průmyslové investory. „Jsem v ČR poprvé a moc semi tu líbí," uvedl Chen Quingjiang. Starostu Sokolova obdaroval čínským tradičním obrazem dobrého ducha – opičího krále Suna.

Urban poté doprovodil návštěvu do čerstvě modernizované sokolovské čističky odpadních vod. Šanghaj má podle jejích zástupců oproti Sokolovu čističek zhruba padesát, každou s desetinásobnou kapacitou.

Přesto se delegace o všechny části čištění sokolovské odpadní vody podrobně zajímala a téměř stoprocentní účinnost čističky i využití bioplynu z kalů na výrobu elektřiny na ně udělaly dojem.

„Je pro nás přínosné vidět nové technologie, které jsou zde použité," řekl Chen Quingjiang. Po srdečném rozloučení s personálem čističky odjeli Číňané na návštěvu Karlových Varů.