Zároveň musí podle jeho vyjádření reagovat na současný růst cen energií, surovin i materiálů a přihlédnout k inflaci v příštím roce. 

Mezi sdružení patří například Chodov, Horní Slavkov, Březová, Bublava, Nová Ves nebo Karlovy Vary. Pro čtyřčlennou rodinu to při průměrné denní spotřebě 90 litrů na osobu bude znamenat zhruba o 700 korun ročně navíc. Cena vody na území sdružení je dvousložková. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, druhou pak paušální poplatek podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2022 celkem 79,46 koruny včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 2230 korun za rok. K navýšení dojde i u ostatních poplatků za větší vodoměry.

„Vzhledem k současnému růstu cen energií, surovin i materiálů a s přihlédnutím k předpokládanému vývoji inflace v roce 2022 jsme museli přistoupit k navýšení vodného a stočného na území členských obcí sdružení, abychom udrželi dosavadní úroveň služeb a zajistili nezbytné investice do obnovy, modernizace a dostavby vodovodních a kanalizačních systémů. I přes toto zvýšení však naše cena v roce 2022 nadále zůstane hluboko pod celorepublikovým průměrem,“ vysvětlil Alexandr Žák, předseda sdružení.

„V předchozích dvou letech jsme se potýkali s výrazným poklesem spotřeby vody způsobeným pandemií covidu-19 a omezením ekonomické aktivity. Dnes je velmi obtížné odhadnout, jak se budou příjmy z vodného a stočného vyvíjet v příštím roce. Při investování se snažíme v co nejvyšší míře využívat dotační tituly, k tomu však potřebujeme mít dostatek vlastních zdrojů na spolufinancování,“ doplnil Žák.

"Po avizovaném zdražení tepla se máme na co těšit. Ještě chybí elektřina a plyn v domácnostech a bude to komplet. Pěkné vyhlídky v novém roce," říká jedna z oslovených Nikola Satlerová ze Sokolova.

Elektrárna Tisová už avizovala, že cena tepla vzrůstá i kvůli dalšímu zatížení z titulu platby za emisní povolenky. Zároveň je to však i výrazným navýšením ceny zemního plynu, který je součástí výroby záložního zdroje tepla pro Sokolovsko. V potaz musejí brát i cenu vody potřebné pro výrobu tepla.