Mnozí z nich jsou totiž z celé České republiky a svého dětského lékaře mají ve svém trvalém bydlišti. Jejich posádkový doktor zase ordinuje v Moravské Třebové. A tak se personál dětského oddělení, na základě dohody, stará o studenty do 18 let ambulantně. Sehnat dětského lékaře v Sokolově by byl, byť pro jediného z 50 studentů, malý zázrak. Pediatra totiž velmi těžce shánějí i samotní Sokolováci. Řada rodičů je nucena jezdit do okolních měst. Občas se uvolní místa po plnoletých jedincích, ale ta jsou ihned zaplněna narozenými dětmi.

"Sokolovská pobočka Vojenské střední školy Moravská Třebová předávala věcné dárky na dětské lůžkové oddělení, které se o naše studenty stará. Ve škole nemáme ošetřovnu a tak jsme s nemocnicí, tedy dětským oddělením, domluvili spolupráci. Tato akce byla jakési poděkování za jejich vstřícnost. Kromě plyšových hraček a peněžitého daru, donesli studenti i pár sladkostí. Vše vzešlo z iniciativy samotných žáků. Doufám, že se z našeho setkání i spolupráce stane tradice," řekl velitel sokolovské vojenské školy Daniel Chval.

Vojenská škola funguje v Sokolově třetím rokem a je v ní 51 žáků ve třech ročnících. Mezi chlapci je také šest dívek, po dvou v každé třídě. Příští rok přibydou další studenti, a ti co jsou ve škole nejdéle, budou v roce 2024 maturovat.

"Každým rokem se učíme nové věci, protože máme více žáků. Sháníme nové učitele a stále se rozvíjíme. Minimálně ještě dva roky bude trvat, než se škola stabilizuje," dodal Chval. Sokolovská škola je pobočkou vojenské školy v Moravské Třebové a je zaměřena na strojírenství. Po absolvování čtyřletého studia mají absolventi několik možností. Mohou pokračovat v civilním sektoru, ale také v Armádě ČR. Tam se uplatní v oborech technického zaměření nebo třeba jako letečtí mechanici. Pokud budou chtít pokračovat, nabízí se jim možnost studia na Univerzitě obrany v Brně.