Čtrnáct hodin během dvou dnů. Přesně tak dlouho byly otevřeny volební místnosti a jejich členové museli být k dispozici voličům. Podle prvních odhadů byla volební účast kolem třiceti procent. Našly se tedy chvilky, kdy komise osiřely a bylo na každém, jak s volnou chvílí naloží. „Čas docela utíká, není to tak hrozné. Pokud delší dobu nikdo nepřijde, krátím si čas četbou časopisu,“ řekla členka jedné z volebních komisí čtvrtého okrsku z Kraslic. Její slova potvrdila i předsedkyně stejné komise. „Volný čas trávíme debatou,“ konstatovala.

Jinak se shodli na tom, že voliči chodí průběžně. „Když zde nikdo není, chodíme ven a naháníme voliče,“ žertoval další člen komise. V pátek před dvacátou hodinou, kdy byla volební účast zhruba patnáctiprocentní nebyl v tomto okrsku žádný volič. Vzápětí však přišli dva a hned po nich skupinka pěti dalších. „Chci změnu ve vedení města,“ řekla volička, která se představila jako Laďka.

Podobné to bylo i v Sokolově. „Žádné problémy jsme nezaznamenali, volby probíhají tak, jak mají,“ řekla předsedkyně tamější komise na městském úřadě. Ostatní členové v době nepřítomnosti voličů zvolili četbu knihy nebo časopisů. V sobotu, půl hodiny před uzavřením volebních místností, mířili na do další volební místnosti v kulturním domě v Kraslicích jedni z posledních voličů odevzdat svůj hlas. „Dřív jsem to nestihl,“ usmíval se jeden z nich.