Ukazují to životní příběhy těch, kteří by si bez pomoci okolí prostě neporadili. A že se dobrovolnice z Nadačního fondu Ještěřice zase činily, jejich pomoci se lidé dočkají i letos.

Nadační fond plní své konto především díky pořádání vlastních akcí. Ročně se díky tomu podaří rozdělit desítky tisíc korun. Například loni pomohly Ještěřice šestadvacetiletému muži z Mariánských Lázní (na snímku), který trpí genetickou nemocí zvanou spinální svalová atrofie. V důsledku této nemoci je trvale upoután na invalidní vozík a odkázán na péči příbuzných a blízkých. Ladislavovy mentální schopnosti nejsou nemocí postiženy a jeho velkým snem je dostudovat vysokou školu. Na Nadační fond Ještěřice se obrátil s žádostí o finanční příspěvek na výměnu nebo generální opravu motoru speciálně upraveného automobilu, bez kterého by studium vysoké školy nebylo možné.

„Jelikož se pohybuji pouze na elektrickém vozíku, využívám k převozu automobil. Ze zdravotních důvodů musím během převozu sedět na svém speciálně upraveném vozíku. Používám tedy velkorozměrovou dodávku. Auto potřebuji kromě studia využívat také například k návštěvám lékaře. Na autě se vyskytla vážná závada motoru. Má finanční situace není příznivá a avizovaná cena opravy se pohybovala kolem 120 000 Kč,“ uvedl Ladislav.

Od nadačního fondu získal příspěvek 64 600 korun. „Ještěřice jsou nejmenší nadace, kterou jsem oslovil, a poskytly mi nejvíc peněz. Tento dar mi skutečně moc pomohl a ulehčil mi mou situaci.“ „Hovořily jsme také s maminkou Ládíka. Když se dozvěděla, kolik náš nadační fond synovi přispěl, zavolala a nejprve se ujišťovala, zda si neděláme legraci. Právě sama ležela v nemocnici a po ujištění, že nejde o vtip, se dojetím rozplakala,“ líčí dojemný okamžik předsedkyně NF Ještěřice Miluška Merklová.

Vysokoškolák Láďa rozhodně nebyl jediný, komu Ještěřice pomohly. Peníze putovaly i za pětiletým Ladislavem, který trpí poruchou autistického spektra. V souvislosti s tímto postižením dojíždí dvakrát týdně do specializovaného Denního centra Žirafa. „Péče v centru chlapci výrazně prospívá a podporuje jeho vývoj. Vzhledem k blížícímu se předškolnímu věku by matka ráda frekvenci návštěv v centru zvýšila, služba je však nákladná a další vysoké náklady činí svoz dětí. Příspěvek byl poskytnut na úhradu této služby na dobu čtyř měsíců,“ poukázala místopředsedkyně NF Ještěřice Andrea Krýzlová.

A peníze se budou rozdělovat zase už brzy. Nadační fond nyní vyhlásil další výzvu o příspěvky. Ty je možné podávat až do 22. dubna. K dispozici bude 70 tisíc a žádat je možné prostřednictvím formuláře na webu NF Ještěřice, kde jsou také jasná pravidla, kdo může o peníze požádat.