Opožděnou knihou je Lesnická geologie autorů Stejskala a Pelíška. Přesný čas výpůjčky nelze určit, v knize chybí výpůjční lístek, čtenář si ji podle svých slov půjčil na konci 70. let. „Kniha je ve vynikajícím stavu, čtenář, učitel, ji použil jako učební text při výuce geologie. Čtenáři nebyla účtována pokuta," informoval loketský knihovník Vladimír Kalný.
Půjčování a vracení knih podléhá knihovnímu řádu, který knihovna schválí. Pokud čtenář knihu nevrátí, knihovníci posílají upomínky. „U nás upomínky dochází až k tzv. kvalifikované upomínce, tedy předsoudní," upřesnila vedoucí loketské knihovny Marcela Hadravová s tím, že už několikrát byli nuceni postoupit další vymáhání i soudnímu řízení, úspěchu ale ani tak nedocílili.

Proto občas knihovníci volí méně obvyklé způsoby. „Co je pro mě nejúčinnější, ale už jsem od toho upustila, vzít ruksak a obejít čtenáře, které znám," přiblížila a doplnila i úsměvnou historku, která se stala její kolegyni: „Ta se taky vydala s ruksakem za svými nedobytnými knihami. Když se otevřely dveře a vyběhl z nich malý pejsek, tak ho vzala do náručí, a když vyšla čtenářka, řekla jí: Vrátím psa za knížky. A udělala výměnu." A kdo je víc nepořádný? Děti, nebo dospělí? „Tak půl napůl," potvrdila Hadravová. Hůř se prý knížky vymáhají na dospělých. V dnešní době se ale možnosti knihoven i čtenářů díky technice rozrostly. Že mají vrátit knihu, je upozorní SMS zprávy nebo maily. Díky online systému si sami mohou výpůjční dobu prodlužovat.

„Chodíme do knihovny celá rodina. Hlavně do té krajské. Občas v tom fofru se stane, že si neohlídáme termín vrácení, ale včas jsme upozorněni, takže nepatříme k nepořádníkům," svěřila se Radka Jarošová s tím, že vítá i možnost online se pohybovat ve svém knihovním účtu.