Vážený pane redaktore Milane Hloušku! „To je věru zajímavé přání …“ – uzavřel jste svou glosu. Musím Vás opravit. To je totiž vroucné přání oněch 90 procent obyvatel Vřesové. Jednoduché počty – při cirka 150 dospělých obyvatelích je 10 procent – 15 lidí. Rodina Gazsiových čítá 12 dospělých.

Chcete–li se dopídit, proč k incidentu došlo, musíte vědět, kde je počátek. Hledejte ho v zastupitelstvu, které vydrželo u moci velmi krátkou dobu kvůli řevnivosti a neschopnosti komunikace. Gazsiovi v tomto zastupitelství měli silnou pozici. Dali zřídit za obecní peníze posilovnu s velmi dobrým vybavením pro Arpáda Gazsiho a jeho družku. A co víc! Dostal k tomu ještě šest tisíc měsíčně. Nové zastupitelstvo rozhodlo, že je to neúnosné, a celou věc zrušilo.
To se samozřejmě dotklo Arpáda Gazsiho, protože přišel o bezpracný výdělek, a bylo dokonáno. Počkal si na starostu i s bratrem, který se určitě jenom náhodou objevil v 5.15 hodin před domem pana starosty.

A co se týká ´pomluv a závisti´? Ano. Závidíme jim bezstarostnost a drzost, s jakou si půjčují finance a nevracejí. Závidíme jim bezostyšnost při jejich finančních podvodech, které ovšem nezůstaly bez postihu. Závidíme jim, že se se svou pověstí nestydí vyjít na ulici, provokovat a vyvolávat neshody tak drastickými metodami, jak to umí tato bezproblémová rodina. I my chceme, aby se všechno vědělo, a ani my se nevzdáme!

Podpis - 90 procent občanů Vřesové

Poznámka redakce:Autor dopisu, který je adresován redaktorovi Sokolovského deníku Milanu Hlouškovi, si nepřál zveřejnit svoji totožnost. Obává se totiž možného napadení. Totožnost pisatele listu však redakce zná, nejedná se tedy o anonymní sdělení. Veškeré články k tématu lze nalézt na internetových stránkách Sokolovského deníku.