Chtěla bych se vyjádřit k události, která se stala na Vřesové dne 20. prosince 2007. V prvé řadě bych chtěla uvést, z jakého důvodu k tomuto incidentu došlo.

Minulé zastupitelstvo, ve kterém mimo jiné zasedala i sestra Arpáda Gazsiho Adriana Gazsiová, bylo odsouhlaseno, že Arpád Gazsi bude správcem posilovny, která se nachází na Obecním úřadě Vřesová, a že za tuto činnost bude Arpád Gazsi pobírat částku šest tisíc korun měsíčně. Což nezaměstnaný Gazsi přivítal.

Jak sám víte, minulé zastupitelstvo se rozpadlo, nové nynější zastupitelstvo 19. prosince 2007 odsouhlasilo zrušení posilovny s tím, že posilovna je nevyužívaná, posilovnu používal jen Gazsi, tím pádem odebrání správcovství a částky šest tisíc korun, což Gazsi nechtěl uznat, že částka, kterou pobíral za nicnedělání mu bude odebrána. Proto si počkal ráno 20. prosince 2007 na starostu p. Fialu. Jako prvního napadl zaměstnance Jiřího Duplinského, který pracuje na Obecním úřadě Vřesová, ten se po napadení vrátil k p. Fialovi, ti potom spolu šli do práce. Gazsi čekal na ně před domem a pokračoval v násilí dále. Bil starostu i Jirku, slečna Pfeiferová, Gazsiova družka, tomuto incidentu přihlížela a sprostě p. Fialovi nadávala. Na pomoc Gazsiovi přiběhl jeho bratr Norbert a začal též bít p. Fialu a p. Duplinského.

Pfeiferová nebyla zbitá od p. Fialy, ale byla zbitá od Gazsiho a rodina Gazsiova toto použila proti starostovi. Kdyby ji zbil starosta, jak uvádí rodina Gazsiova, ráno a Pfeiferová ležela v bezvědomí patnáct minut, jak uvádí ona i Gazsiho matka Eva Gazsiová, a že chudinku polévala vodou, ty by rychle volaly sanitku a policii hned. Ale když viděly, že p. Fiala a Duplinský vyhledali lékařské ošetření, tak teprve zavolaly sanitku a policii. Sanitka přijela ve 13.55 a Pfeiferovou odvezla.

Tady ve Vřesové je známé, že u Arpáda Gazsiho v rodině vládne násilí a že Pfeiferovou bije, a to hodně často, i její malou dceru, divím se, že už dávno nezasáhla sociální péče. Byla bych proto, a nejen já, ale i většina obyvatel Vřesové, aby rodina Gazsiova byla obviněna z křivého svědectví proti p. Fialovi, pomluvy a pošpinění jeho osoby. Navíc bych se chtěla vyjádřit k výroku Evy Gazsiové, že jim tady lidé závidí, nevím, co by jim měli závidět, jejich pověst, podvody, dluhy, které nesplácí? To není opravdu k závidění, to je k politování, a že se bojí vycházet z domu? Bát se nemusí, ale stydět by se měli. Celá rodina Gazsiova je vyhlášená tím, že vulgárně i fyzicky napadají obyvatele Vřesové, a to i bezdůvodně.

Zatím se museli odstěhovat z Varů, ze Sokolova pro stejné problémy, jako mají zde. Žádám Vás, aby můj dopis byl otištěn ve Vašem Deníku celý a v tomto znění a nebylo nic měněno. Věřím, že pravda vyjde najevo a problematická rodina Gazsiova bude spravedlivě odsouzena. Bylo by velice dobré, kdyby i z Vřesové byla tato celá rodina vystěhována.


(Autorka dopisu, který byl adresován redaktorovi Sokolovskému deníku Milanu Hlouškovi, si nepřála zveřejnit svoji totožnost. Jak sama říká, obává se možného napadení. Jméno pisatelky redakce zná.)


Veškeré články k tématu lze nalézt na internetových stránkách Sokolovského deníku.