Projekt řeší nevyhovující parametry části silnice ze saského Klingenthalu přes Kraslice směrem na Sokolov přes Oloví nebo Jindřichovice. Křížení těchto silnic v úzkém údolí, kde se stékají horské říčky Svatava a Rotava, neumožňovalo bezpečné odbočení nejen pro osobní autodopravu, ale především pro nákladní automobily zásobující sklárnu AGC Flat Glass Czech v nedalekém Oloví.

Nový most už stojí na masivních betonových základech pod opěrami a pilíři. Samotná mostovka měří 123 metrů. Bylo zde provedeno veškeré kácení, bourání asfaltových ploch a vybudování nových. Na druhé části modernizace silnice bylo provedeno odtěžení skalního masivu a odlesnění lesa. Stavba za 120 milionů korun byla zahájena v červenci tohoto roku a s jejím dokončením se počítá letos. Ocení to nejen řidiči osobních automobilů, ale zejména šoféři nákladních aut, kteří jezdí do nedaleké sklárny. Ti měli v zimě problémy rozjet se na křižovatce umístěné v kopci a museli jet do Kraslic, kde se otáčeli a poté se vraceli zpět.