"Jedná se však o stav dočasný, neboť již během několika málo dnů bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele sanace venkovního schodiště a podest. Jedná se o poměrně náročnou opravu, která zabere několik měsíců. Z důvodu zatékání dešťové vody je poškozený celý dlážděný povrch schodiště a podest, který je potřeba kompletně vyměnit. Dále je nutné opravit i samotnou železobetonovou konstrukci schodiště," uvádí se na webu města. Termín opravy vzejde z výběrového řízení.