V mikroregionu Sokolov – Horní Slavkov – Habartov získají finanční příspěvky díky hlasování veřejnosti v prodejnách Tesco organizace Pomoc v nouzi se svým projektem „Na rychlosti pomoci (ne)záleží! Pomoc dětem ohroženým domácím násilím“, kde finanční prostředky poputují pro děti ohrožené domácím násilím. Dále Základní umělecká škola Horní Slavkov s projektem „Podpora orchestru ZUŠband a pěveckého sboru Melodie“ – zde budou prostředky využity pro materiální zázemí talentovaných dětí v obou výše uvedených uměleckých souborech. A Farní charita Karlovy Vary s projektem „Lidé lidem dveře otevírají“ – finanční prostředky jsou určeny na renovaci vchodových dveří pokojů klientů a sociálního zařízení Týdenního stacionáře pro lidi s Alzheimerovou chorobou.

Grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit. Více informací o projektu najdete na itesco.cz/pomahame/.

Jan Zapf