S mimořádným jízdním řádem by se měli blíže seznámit lidé, kteří chtějí během prázdnin cestovat vlakem mezi Sokolovem a Kraslicemi. Až do 22. srpna zde totiž potrvá nepřetržitá výluka a původní vlakové spoje nahradí autobusová přeprava. „Odlišnosti oproti standardnímu traťovému jízdnímu řádu jsou způsobené zejména provozními potřebami autobusové dopravy, avšak důležité přípoje zůstaly zachovány,“ sdělil vedoucí střediska Regionální dráhy Viamont Pavel Raška.

Lidé, kteří jsou na železnici v této části regionu odkázáni, o výluce věděli již dopředu. „Omezení jsou tu poměrně častá. Na druhou stranu je dobře, že se o zdejší trať někdo stará. Kdyby se jí před lety Viamont neujal, tak by už určitě zchátrala,“ řekla Věra Dlouhá z Kraslic. A co si cestující myslí o variantě, že tak dlouhá výluka byla stanovená právě na období prázdnin? „Je to určitě lepší, že to dělají nyní, když nejezdí děti do školy. To by byly autobusy narvané k prasknutí. Navíc bych si asi stěží sedla, protože mladí nemají vůbec žádnou úctu ke starším,“ pohoršila se jedna z cestujících.

Kromě mimořádného časového řádu musel dopravce zvolit i objízdnou trasu pro autobusy. Důvodem je uzavírka silnice v Oloví směrem na Krajkovou, kde stavbaři opravují hned tři mostní objekty. „Kvůli tomu je přeprava osob vedena v jiném sledu zastávek, než jak tomu bylo při dřívějších výlukách, to znamená ve směru Hřebeny, Luh nad Svatavou, Svatava, Sokolov, Oloví, Rotava – Kraslice a zpět. Pouze dva ranní spoje budou vedeny standardním způsobem přes obec Krajková,“ připomenul Raška. „Cestujícím bychom se rádi předem omluvili za případné komplikace, které by mohly v období této výluky při cestování vzniknout. Především pak za případná zpoždění ve stanicích Sokolov, Oloví a Kraslice,“ doplnil ředitel.