Od května se návštěvníci ale určitě mají na co těšit. Po dokončení kaple na sklonku loňského roku postoupily práce na opravách hradu do 2.patra. Prostory se zaklenují do konečné podoby.

„Plánujeme požádat o finanční podporu v programu Ministerstva kultury – havarijní stavy na nejhůře postižené severozápadní nároží, které je potřeba dokončit co nejdříve. Bez stabilizace této části není možné postoupit s pracemi do třetího patra,“ přiblížila Martina Vavřínová, členka sdružení Hartenberg. Probíhají rovněž práce na zastřešení celého severního traktu, do nějž spadá i opravované barokní schodiště přístupné z nádvoří. „Rádi bychom zpřístupnili hlásku, kde je potřeba opravit vnitřní schodiště,“ uvedla. Jak dodala, Ministerstvo kultury letos na stavební ruch přispělo částkou 1,5 milionu a sdružení zažádalo o podporu i Karlovarský kraj.

Ilustrační foto
Dvaadvacet milionů pomůže památkám v kraji

Během roku mohou návštěvníci nejen obdivovat, jak se sdružení daří vracet hrad do života, ale rovněž se mohou zúčastnit různých akcí, které se na Hartenbergu konají. Mezi Mikulášské jízdy, Hartenberské strašení, Vinobraní či Tři krále se nově zařadí i hradní oslavy, které se připravují na červen. Jejich cílem je představit návštěvníkům hrad v obnově.

„Koná se v sobotu 10. června a v pátek večer jí bude předcházet noční prohlídka. Ta připomene smutné výročí úmyslného vypálení hradu v roce 1985,“ zve Vavřínová. Kastelán hradu Bedřich Loos provede návštěvníky nočním hradem. Bude možné si prohlédnout zajímavý krátký film, jenž vznikl před požárem. „Navazujeme tak na sebe zcela odlišné, přesto spojené akce, které symbolizují, že nikdy není nic nemožné. Totálně zdevastovaný hrad byl po vypálení odsouzený k odpamátkování a zapomnění, a přesto si téměř z ničeho dokázal ještě vydobýt své místo a díky novému majiteli povstat z ruin a hlavně nabídnout lidem řadu aktivit,“ vyzdvihla.

Režisér Zdeněk Troška diváky pobavil. Žádný ze zájemců neodešel bez podpisu či společné fotografie.
V jídle nejsem žádný troškař, přiznal divákům režisér

Na akci Hradní oslavy bude hrad zpřístupněn, uvnitř budou výstavy, expozice a promítání. „Jednáme také o zapůjčení zdejších archeologických nálezů z muzeí v Karlových Varech a Sokolově,“ doplnila. Na nádvoří se návštěvníci mohou těšit na kulturní program, spolky z okolí a samozřejmě stánky s občerstvením.

Hrad Hartenberg vyhořel v noci z 8. na 9. června 1985 po úmyslně založeném požáru na půdě objektu. Následující den byly vypáleny také nádvorní budovy. Viník nebyl nikdy dopaden. Požár srovnal téměř celý objekt se zemí. V roce 1997 získal hrad nového majitele a ten započal s vyklízením sutin a postupně s archeologickými průzkumy. Prováděl se i stavebně-historický průzkum. Na vyklízecích pracích se podíleli dobrovolníci z 72 zemí světa, kteří se na hrad chystají pomáhat i letos. V současnosti je hrad obnovován díky sociálnímu podniku a stavebnímu hnutí Hartenberg, za finanční podpory Karlovarského kraje.