Mobilová kauza ve věci zahájení forenzního auditu v Loketských městských lesích (LML) má své rozuzlení. Předseda dozorčí rady LML a zastupitel Patrik Stangar obdržel od mobilního operátora O2 výpis telefonních hovorů. Doklad si nechal vyžádat proto, aby vyvrátil tvrzení jednatele LML Jaroslava Hlavsy, že ho nikdo z vedení města neinformoval o zahájení auditu. A to ani telefonicky.

Výpis teď dokazuje, že Stangar jednateli LML Jaroslavu Hlavsovi skutečně telefonoval. „Dne 5. března 2012 byla od 13 hodin schůzka zastupitelů města Lokte a auditorů na radnici. Ve výpisu, který jsem obdržel od O2, je telefonát panu Hlavsovi ve 13:28. Hovor trval minutu a půl, poté se zúčastnění přesunuli do sídla LML na Supím potoce," sdělil Stangar.

„Nepotřebuje-li vlastník svého statutára k zadání ani k výběrovému řízení na zpracovatelskou firmu u tak citlivé záležitosti, jako je forenzní audit, pak jej přirozeně nepotřebuje ani k samotnému zahájení auditu. Přesto se snaží dokázat alespoň to, že mne telefonicky informoval. To vše o něčem svědčí. Já tvrdím, že první zprávu o zahájení auditu jsem dostal od své poněkud vyděšené účetní 5.března kolem poledne. Doslova mi sdělila, že na firmu přišli starosta a předseda dozorčí rady Stangar s nějakými kravaťáky a chtějí si odnášet dokumentaci. Co že má dělat. V tu dobu jsem seděl na lanovce v Alpách a rodina z mé reakce pochopila, že i naše zimní dovolená bude plná překvapení – po letní jsem dostarostoval. Teprve následně proběhla komunikace s mým právníkem, se starostou a předsedou dozorčí rady," uvedl jednatel LML Jaroslav Hlavsa.

K. Šujan