Vyrobí je Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova, která má dlouholetou tradici. Zvony odlévá už od roku 1950. Za dobu své existence vyrobilo toto zvonařství více než 8500 zvonů, které zvoní v kostelech po celém světě, mimo jiné v Chrámu sv. Víta v Praze. „Jeden ze zvonů z této dílny obdržel jako dar papež Jan Pavel II. během své první návštěvy Československa v roce 1990," uvedl městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že majitelka dílny, zvonařka Leticie Vránová Dytrychová, navštíví Chodov počátkem příštího roku, aby mohla posoudit stav kostelní zvonice a navrhnout tak nejideálnější podobu nových zvonů a konzultovat jejich možné výtvarné řešení.

„Nové zvony pro chodovský kostel by měly nahradit ty, které byly zabaveny pro vojenské účely během první světové války, od jejich roztavení uplyne příští rok 100 let," doplnil historik. Veřejnou sbírku na doplnění dalších dvou zvonů do zvonice kostela svatého Vavřince vyhlásil starosta města v srpnu před svatovavřineckou mší, kdy byl současně vysvěcen zrestaurovaný zvon Jan Vilém z roku 1658. Chodovské zvony mají své příznivce dokonce i v Německu. Do sbírky totiž přispěli i bývalí obyvatelé dnes už zaniklých obcí Smolnice a Nové Chalupy. Částku ve výši padesáti eur zaslali na radnici společně s děkovným dopisem.

„Na odlití zvonů bude odhadem potřeba kolem 500 tisíc korun," upřesnil historik Bělohlávek. „Na kontě veřejné sbírky, která potrvá nejdéle do 30. listopadu 2018, je zhruba 140 tisíc korun," řekl mluvčí města Martin Polák.

Peníze lze věnovat buď v hotovosti do pokladničky umístěné v chodovském infocentru v Domě u Vavřince, nebo poslat na zvláštní bankovní účet zřízený pro tuto sbírku.