První benefiční akce pro Domácí hospic Motýl vynesla neuvěřitelných 38 tisíc korun. Za tento výtěžek Domácí hospic Motýl pořídí oxygenátor či transfuzní pumpu. Benefice se uskutečnila v úterý v podvečer v Městském divadle v Sokolově. Tak velký výtěžek z benefice nikdo nečekal, ani sama koordinátorka hospicu Motýl Kateřina Trnková.
„Nečekala jsem, že vybereme tak vysokou částku, moc děkujeme všem, kdo nás finančně podpořili, samozřejmě i organizacím za jejich dary a fotografce a cestovatelce Kateřině Trskové za výtěžek z jejích fotografií," řekla Trnková.

Účast byla veliká a výtěžek, který domácí hospic obdržel z darů, vstupu a aukce právě fotografií Kateřiny Trskové, nikdo ze samotné organizace nečekal. Benefičního večera se jako moderátor ujal ředitel MDK Sokolov Ladislav Sedláček, svým proslovem nejen návštěvníky, ale i účinkující pobavil, ale také uklidnil a zpříjemnil i celý večer.

O program celého večera se nejvíce zasazovali mladí umělci z tanečních či pěveckých souborů. Prvními vystupujícími byly dívky z tanečního souboru Khamoro, které nejen organizátorům, ale i účastníkům benefiční akce přiblížily tradiční romské tance a své červeno-černé kroje se zlatými prvky. Tito členové se poté na pódiu představovali častěji, a to i s netypickým halloweenským tancem. Dalším účinkujícím, který se na pódiu objevil, byl pěvecký sbor Svazu Ukrajinců Bohemie, který obohatil program lidovými písněmi či hrou na kytaru. Romské písně představili také zpěvačky a hudebníci z Devleskero drom kapela Sboru CSAD. Nakonec se o závěrečnou tečku celého programu, který se odehrával v sále MDK Sokolov, postaral Marcin band Roberta Kučery s několika velice známými znělkami v podání hudebníků a jejich hudebních nástrojů.

Celý večer ale nebyl jen o vystoupení místních umělců ze Sokolovska, ale samozřejmostí bylo také předání finančních darů pro hospic Motýl. To proběhlo hned dvakrát, kdy Domácí hospic Motýl získal pokaždé finanční dar 10 tisíc korun od neziskové organizace Pomoc v nouzi a ze zaměstnanecké sbírky.

Ovšem celý večer nekončil jen hudbou či předáním darů, ale k benefici přispěla svými pracemi z míst, jako je například Indie či Istanbul, i cestovatelka a fotografka Karolína Trsková.

Všechny tyto fotografie se dražily a výtěžek z nich putoval taktéž do rukou hospice Motýl. Částky, které se utržily za fotografie, nebyly malé a vedl se o ně nepřetržitý boj. Nejlépe vydražená fotografie, která byla taktéž využita na plakátu benefiční akce, byla vydražena za čtyři tisíce korun. Konečný výtěžek z celého večera, který tvořil dobrovolný vstup, finanční dary či výtěžek z aukce, byl 37 500 korun. Ukázalo se, že na benefici přišla spousta lidí s dobrým srdcem, a díky dalšímu daru od dámy z publika se celý výtěžek nakonec zaokrouhlil na celých 38 tisíc korun. Sandra Kubíčková