Takzvanou Šindelskou huť nebo také Vysokou pec dobrovolníci zkrášlili a upravili tak, aby si ji veřejnost mohla lépe prohlédnout. O víkendu se dokonce konala akce na podporu ohrožené památky. Stavba která zároveň jedinou technickou památkou tohoto druhu v Krušných horách přilákala desítky lidí. Dobrovolníci bojující za záchranu památky z doby Nosticů věří, že se ji podaří předat do rukou státu.. Sobotní akce nabídla lidem náhled do historie současnosti a trochu i budoucnosti. „Cílem spolku je, aby stát převzal do svého vlastnictví tuto vzácnou památku. Před dvě stě lety objekt sloužil ke zpracování surového železa a ve své době zaměstnával přes 800 lidí. K velké devastaci došlo bohužel po roce 1948, kdy se o stavbu nikdo nestaral. Špatný vliv měl také čas a počasí, upravili jsme proto okolí stavby tak, aby byla lépe vidět. Mnoho lidí mi říká, že ani nevěděli, že tu Vysoká pec stojí. Chtěli bychom, aby se o památku postaral také stát, zaslouží si to," informoval člen spolku a ředitel Rotas strojírny Jiří Hrůza.

Podle návštěvníků by mohla památka přilákat do Šindelové i více turistů. „Moc se mi tu líbí, kdyby se objekt ještě trochu upravil kvůli bezpečnosti určitě by zvedl turismus," říká návštěvnice Jana Vichnerová. Zajímavostí je také to, že z dob Nosticů se dochoval i zdejší rybník. Ve své době sloužil jako zásobárna vody pro pece, které ji pro svůj chod využívaly. Dnes známe rybník jako oblíbené rekreační místo.