Řadu nápadů a projektů bude chtít uskutečnit nový místostarosta Chodova Patrik Pizinger (HNHRM). Hned po svém zvolení na ustavujícím zastupitelstvu o nich Deníku pověděl. Při rozhovoru z něj vyzařovalo zapálení pro věc a chuť do práce.

Nabízí se jednoduchá otázka. Na co se ve své funkci teď vrhnete?
Jelikož končí určité dotační období, tak se chceme intenzivně zabývat smysluplnými projekty a dotáhnout je do konce. Tomu je potřeba opravdu věnovat hodně času. Já se samozřejmě nyní budu muset osobně do své nové pozice zapracovat a zjistit, co všechno obnáší.

Když zůstaneme u těch projektů, který je pro Chodov v tomto okamžiku hlavní?
Velkým projektem je nyní sportovní hala. To nás zaměstná ze všeho nejvíce. V rámci toho chci být intenzivním partnerem a oporou našemu odboru rozvoje města.

Chodov spolupracuje s partnerským městem Oelsnitz/Erzgebirge. Je možné z tohoto svazku vytvářet nějaké projekty, ze kterých by měly užitek obě strany?
V příhraniční spolupráci se například nabízí projekty pro oblast školství. Už v tomto měsíci si sedneme, zhodnotíme náš střednědobý plán a jasně řekneme, co během následujících čtyř let uděláme.

Můžete říci konkrétněji, jaké projekty přicházejí v úvahu?
Z projektů, které se momentálně nabízí, je užší spolupráce škol napříč naším partnerstvím. Znamená to zatraktivnit německý jazyk u nás a český jazyk u našich sousedů. Je sympatické, že nabídka přišla od německých partnerů. Jak ale udělat atraktivní němčinu pro naše studenty? Z rozhovorů s řediteli škol totiž vím, že rodiče a děti jsou spíše pro angličtinu. Nicméně žijeme v příhraničí a já si myslím, že řeč našeho souseda bychom měli znát.

Myslíme ale i na sport. Naši fotbalisté mají velkou touhu po nějaké nové tréninkové ploše. Také v tomto případě bychom chtěli v rámci partnerství zjistit, jaké jsou možnosti. Samozřejmě pořád budeme narážet na to, že v tuto chvíli nemůžeme dělat megaprojekty, dokud nepostavíme halu. Takže musíme volit rozumné a malé záměry. Další z projektů budou patnácté hornické oslavy. I to chceme, aby bylo spolufinancováno z evropských fondů.