Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.

Sokolov dokáže dobře čerpat dotace

Vítězný Sokolov má v rámci kraje nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech obce. Velmi nízké má také náklady na dluhovou službu, což svědčí o dobrém hospodaření radnice. Město lze pochválit za nadprůměrné výdaje věnované na oblast sociální péče, ale také na bydlení. Pokud jde o pracovní trh, mohou podnikatelé, kteří uvažují o rozvoji svého podnikání v regionu, mohou využít nadprůměrný počet uchazečů o zaměstnání v přepočtu na obyvatele ve věku od 15 do 65 let. Index stáří, tedy podíl lidí ve věku do 15ti ku počtu lidí nad 65 let věku je v rámci kraje nadprůměrný, což je příslibem rozvoje podnikání také do budoucna. Pokud jde o webové stránky města, nalezne na nich podnikatel přehledně vše potřebné pro komunikace s veřejnou správou a mnoho dalších užitečných informací.

„Určitě bych chtěl vypíchnout stále se rozšiřující komunikaci s podnikatelským prostředím. My se každoročně už dlouhá léta potkáváme při vzájemných návštěvách s velkými zaměstnavateli. To jsou kontakty, které jsou už pravidelné, samozřejmě se snažíme zlepšovat kontakty i s menšími podnikateli. Máme to o to snazší, že řada těchto podnikatelů podniká v městských prostorách, takže s nimi řešíme i běžné problémy. Snad pozitivně vnímají to, že jsme už dlouho nezvyšovali nájemné, protože si uvědomujeme, že v dnešní době to mají opravdu těžké. Další výhodou u nás je kontinuálnost, což je v životě každého města velice dobré. Každé nově zvolené zastupitelstvo v drtivé většině navazuje na práci svých předchůdců. Spoustu podnikatelů máme také v komisích, to znamená poradních orgánech, kde je dostatek prostoru i pro to, aby nám řekli, co je v Sokolově tíží a co bychom mohli zlepšit,“ říká Jan Picka, místostarosta Sokolova.

Cheb uspěl v testu elektronické komunikace

Stříbro bere město Cheb, a to mimo jiné díky nejvyššímu podílu firem s více než 250ti zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů nebo nadprůměrnému počtu dokončených bytů v poměru ku změně počtu obyvatel. Cheb vynakládá dostatečné finanční prostředky do oblasti kultury a veřejné dopravy. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obce je v rámci regionu vysoce nadprůměrný. Chebská radnice se může pochlubit nejlepším výsledkem v testu elektronické komunikace, který ověřuje rychlost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

Třetí příčku obsadily Karlovy Vary

Lázeňské město zaznamenává nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů a mají také nejvyšší počet firem v přepočtu na obyvatele. Ve městě je největší počet dobíjecích stanic pro elektromobily. Krajské město vynakládá nadprůměrné finanční prostředky na dopravu a sport.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.