Umožnit všem dospělým dostupné a rychlé doplňování kvalifikace podle jejich osobních potřeb je cílem vzdělávacího projektu ministerstva školství UNIV. Ověřovacím a vzdělávacím procesem už prošli první absolventi. Tříletý projekt má za sebou dva roky. Jde o novou formu vzdělávání dospělých v České republice.


„1. srpna začal platit nový zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Umožní uznávat zájemcům o doplnění kvalifikace výsledky jejich předchozího neformálního učení mimo školu. Snáze si mohou doplnit dílčí kvalifikaci nebo i výuční list ve zvoleném oboru,“ uvedl v tiskové zprávě Jiří Varhaník z Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze. „Zájemce kontaktuje akreditovanou osobu či školu s žádostí o uznání některé dílčí kvalifikace. Škola mu přidělí průvodce, který zjistí rozsah jeho znalostí a navrhne mu, které kompetence by si měl doplnit a v jakém kurzu,“ doplňuje Varhaník.

Role průvodce je podle projektového manažera ze školy ve Varnsdorfu a průvodce projektu Václava Černohouse velmi závislá na jeho psychologických schopnostech. „Průvodce hraje v celém procesu téměř nejdůležitější roli a vztahy mezi ním a klientem získávají až osobní aspekty,“ potvrzuje.

„Osobnost průvodce může totiž znamenat v úspěšnosti klienta hodně velké plus, ale při nevhodné volbě i minus,“ konstatuje po zkušenosti prvního pilotního ověřování Černohous.


Akreditovaná hodnotící komise uchazeče přezkouší. Během praktické zkoušky zjišťuje i jeho teoretické znalosti. Zájemce pak může obdržet certifikát o získání dílčí nebo úplné kvalifikace.


Projektu UNIV se na Sokolovsku zúčastnily tři školy. Jedná se o Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou v Sokolově, sokolovské gymnázium a Střední odbornou školu v Kynšperku nad Ohří.


Tříletý systémový projekt UNIV je hrazen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Vytváří už roky mechanismy a programy potřebné právě k praktickému využití možností nového zákona.