Poslední etapu velkého projektu už naplno odstartovalo město Nové Sedlo. Revitalizace sídliště vstupuje do poslední fáze, projektová dokumentace je kompletní, nyní se bude čekat na schválení dotace. Ta by měla být kolem čtyř milionů korun, město podá také žádost o stavební povolení.
„V případě, že obdržíme dotaci, plánujeme dokončit poslední úsek sídliště. Hodláme dodělat pokládku nového asfaltového povrchu v ulici Sadová a Sklářská. Dále plánujeme nový asfaltový  povrch u vjezdu do garáží, bude zrekonstruován chodník a veřejné osvětlení po pravé straně podél komunikace ke sklárně. Na ´zelené ploše´ za panelovými domy bychom chtěli postavit nové workoutové hřiště. Jedná se o hřiště s litým umělým povrchem, s pevně osazenými cvičebními prvky a kolem hřiště bude asfaltová in-line dráha pro menší děti. Ke cvičební ploše bude i nové veřejné osvětlení, budou osazené lavičky a odpadkové koše. V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy a podél místní komunikace budou vysázené nové stromy," popsala nový projekt starostka Nového Sedla Věra Baumanová. Město chtělo prý původně novou klidovou zónu vybudovat spíše v okolí místního rybníku Anna. Nakonec se ale záměr přesunul na sídliště.


„Přišlo mi vhodnější umístit odpočinkovou zónu k Anně. Nakonec jsme rádi alespoň za to, že se nám podařilo projekt umístit k sídlišti. Pokud nám budou schválené dotace, věříme, že do příštího léta bychom mohli započít první práce," doplnila starostka. Sídliště v Novém Sedle už má za sebou tři velké etapy, které byly zaměřené především na nové osvětlení, zeleň a úpravu komunikací. Pokud by čtvrtá etapa byla řádně dokončená, bylo by sídliště kompletně revitalizované. Herní prvky na sídlišti prý chyběly, lidé se proto obraceli na radnici s žádostí o jejich vybudování. „Pokud bychom měli místo, kde by mohly děti jezdit na kole nebo na bruslích, bylo by to super. Multifunkční hřiště je kousek od sídliště, ale mít něco hned u baráku, je určitě lepší," říká Markéta Černá z Nového Sedla.

Klára Čurlinová