Jenom ti občané, kteří sledovali vysílání zahraničních rozhlasových stanic, zvláště pak Svobodné Evropy, byli pravdivě informováni o tom, jak v neděli 15. ledna byla na Václavském náměstí rozehnána za pomoci obušků, vodních děl a slzného plynu demonstrace u příležitosti 20. výročí smrti Jana Palacha. A potom přišel 17. listopad, kdy byla brutálně rozehnána pokojná demonstrace pražských studentů. Teprve 22. listopadu jsme v televizním pořadu Sondy viděli záznam natočený studenty FAMU. Následovala stávka studentů, herců, statisícové demonstrace v Praze a dalších městech republiky. Bylo vytvořeno Občanské fórum, na 27. listopad vyhlášena generální stávka za změny ve vedení strany i v Ústavě ČSSR.

Obhájci režimu se však i teď snažili vývoj zastavit. I krasličtí milicionáři (LM) byli povoláni do Prahy, do Sokolova. V závodech, například Autobrzdách, se lidem vyhrožovalo, že bude propuštěn každý, kdo bude chtít stávkovat.

24. listopadu večer bylo oznámeno odvolání Miloše Jakeše z předsednictva ÚV KSČ. Také do Kraslic přijeli studenti vysokých škol. Přivezli písemná provolání, požadavky a také svědectví o 17. listopadu. Na zdejší SPŠ VHN je však ředitel odmítl vpustit do budovy. Chtěl jim tak znemožnit styk se studenty. Ve městě panoval poměrný klid. Většiny obyvatel jako by se události netýkaly. Lidé si hleděli nákupů. Dřívější zkušenosti jim bránily vyjádřit své názory a bylo dost těch, co se báli.

Lidová milice se vrátila z Prahy zklamaná. K zásahu proti revoluci nedošlo. 25. listopadu dopoledne se v kotelně v ulici Pohraniční stráže sešlo asi třicet lidí a diskutovali o současných událostech. V pondělí 27. listopadu ráno byly výkladní skříně a agitační skříňky polepeny letáky s provoláním studentů, Občanského fóra a fotografiemi z událostí v Praze. Od 12 do 14 hodin se uskutečnila stávka na podporu studentských požadavků. Její začátek oznámila siréna Amati. Na 1. ZŠ a několika dalších budovách ve městě zavlály státní vlajky na znamení, že i zde je vyjádřena podpora stávkujícím. Na ulicích se objevili občané ozdobeni trikolórami, na dveřích obchodů bylo možné číst nápisy, jako například v zelenině u náměstí: Kolektiv prodejny jde s vámi, studenti! Samoobsluha na náměstí neprodávala, na pracovištích se odbývaly diskusní schůze.

Ve dvanáct hodin se shromáždilo asi 300 lidí před kostelem. Na dveřích kostela byla rozprostřena státní vlajka, na schodech improvizované řečnické stanoviště s megafonem. Střídali se zde řečníci vyhlašující návrhy, požadavky a prohlášení. Sem pak přišel od náměstí průvod asi 200 lidí z Amati a Autobrzd, po chvíli následně další průvod sto padesáti lidí. Megafonu bylo špatně rozumět. Na ulici totiž projížděly sněžné pluhy. Některá kolemjedoucí auta vyjadřovala houkáním podporu shromáždění. Ve 14 hodin byla akce ukončena zpěvem státní hymny. Studenti SPŠ megafonem ohlásili, že od 16 hodin bude v kině Čas beseda k vnitropolitickým událostem. Dostavilo se však tolik lidí, že sálek byl přeplněný, a tak se všichni přemístili do velkého sálu SKP.

Řečníci se střídali. Byli mezi nimi údajně i mluvčí OF z Prahy. Program doplňovala reprodukovaná hudba a písně Karla Kryla. Vše probíhalo pokojně.
ZO KSČ se pokusily získat hlasy pro odeslání rezolucí k podpoře nového vedoucího tajemníka. V den stávky vzniklo na shromáždění v SKP Občanské fórum města Kraslice. Některé podniky založily vlastní OF a stávkové výbory již dříve.

2. prosince začala armáda odzbrojovat LM. O dva dny později se sešel neveřejný aktiv komunistů. Na 28. listopad byla připravena velká manifestace OF před městským národním výborem. Bylo však sychravé počasí, a tak byli účastníci posíláni do SKP. Sál byl přeplněný. Shromáždění zahájil Zbyněk Suchome, člen Československé strany socialistické. Ten pak představil další mluvčí kraslického OF Jaroslava Šaška, Vondaše a Havla. Jednání vneslo do zdánlivě klidné hladiny v Kraslicích pohyb. Zástupci OF hned v úvodu vysvětlili, co chtějí, jaký mají program a požadavky. OF vyzvalo odborníky, aby se do OF hlásili. Ti by pak měli rozhodovat a předkládat návrhy na řešení problémů města. 11. prosince byla uspořádána další manifestace. Tentokrát již bylo zajištěno ozvučení, řečníci mohli mluvit z balkonu radnice. Byly řešeny požadavky na změny ve městě, na svobodné volby a zachování nemocnice. Mezi přítomnými převládala mládež. Když se setmělo, zazářily dole rozsvícené svíčky na počest Jana Palacha.

29. prosince byla provedena Federálním shromážděním volba nového prezidenta. Dramatik Václav Havel, kandidát navržený OF, nastoupil úřad.


Úryvek pochází z kraslické kroniky, autorem je Václav Kotěšovec