V místě se téměř půl století těžila rašelina, často nešetrným frézováním až do sedmimetrové hloubky. Těžba zde skončila v roce 2000.

„V celé zemi vracíme vodu do krajiny. V této oblasti je naprosto nezbytnou podmínkou rozvoje vegetace. Obnovili jsme evropsky významnou lokalitu a přírodní památku. Území bývalo i botanicky zajímavé. Věřím, že zase bude,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

„V původních odvodňovacích kanálech se vybudovalo 390 různých přehrážek a dva kamenné vzdouvací objekty, vyhloubilo se osm tůní. Po celé ploše vznikla kaskáda 24 rašelinových poldrů, zpomalujících povrchový odtok srážek,“ řekl krajský ředitel lesů Miroslav Rozner.

Podle Vladimíra Melichara, který projekt inicioval, svědčí proměna místa řadě ohrožených druhů rostlin a živočichů.

„Lokalitu vyhledávají mizející rašelinomilné druhy motýlů. Je biotopem zmije obecné a ještěrky živorodé a místo vyhledává i zajímavé ptactvo. Je i domovem ohrožených druhů hub,“ zmínil. Oblast je veřejně přístupná, přes mokřiny vede až k molu s pozorovatelnou nový dřevěný chodník.

Zelená pro EvropuZelená pro EvropuZdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.