V roce 1947 se na původním soklu usadila busta Vladimíra Iljiče Lenina. Stala se prvním Leninovým pomníkem v západních Čechách a vyrobili ji v chodovských Gaschových strojírnách.

„Odhalení válečného pomníku na památku padlých Chodováků se uskutečnilo dne 25. září 1898 z iniciativy starosty Karla Fenkla. Zaplatilo jej město Chodov, okolní obce a vojenské spolky z regionu,“ přiblížil začátky pomníku v městském parku chodovský městský historik Miloš Bělohlávek. „Pomník byl poprvé upraven v roce 1924, kdy byl na základě Zákona na ochranu republiky odstraněn vrcholový rakouský orel, byl zničen medailon s podobiznou císaře Františka Josefa na čelní straně a z podstavce bylo odsekáno císařovo jméno zmíněné v textu. Poté byl pomník snesen z důvodu svého německého původu hned po konci druhé války a v roce 1947 byla na jeho místě, s využitím původního soklu a schodů, vztyčena busta Vladimíra Iljiče Lenina,“ uvedl Bělohlávek. Tento pomník v podobě Leninovy busty v nadživotní velikosti tam stál do počátku 70. let 20. století, kdy byl přesunut k budově tehdejšího národního výboru u kostela svatého Vavřince. Tam zůstal až do svého odstranění v roce 1990. Dnes je busta uložena v jednom ze skladů Chodovských technicko-ekologických služeb, kde jí dělá společnost ještě jedna, podobná. Kde byla umístěna, zatím nevypátral ani městský historik. Stržený válečný pomník byl zakopán na zahradě evangelického kostela. Z původního památníku byly využity tři části, další jsou nově vytvořené. Znovu odhalen byl památník obětem válek dne 25. září 1998.