Začala totiž oprava Antonínských mostů, které jsou spojnicí cyklostezky s jezerem. Jejich stav byl havarijní a vede pod nimi jak silnice tak frekventovaná železniční trať. Řidiči se také musejí připravit na dopravní omezení. Do oprav, které budou trvat tři měsíce, investuje město necelých deset milionů korun.

Antonínské mosty jsou v majetku města poté co je Sokolov převzal od Sokolovské uhelné. Stalo se tak bohužel až po tom, co byla dokončena páteřní cyklostezka. V současné době jsou ve stavu, kdy se město vystavuje možným finančním postihům ze strany Správy železniční dopravní cesty. „Konstrukce mostu je ve špatném technickém stavu, který se především kvůli zatékání do nosné konstrukce průběžně zhoršuje. Vznikají zde rampouchy, které se dotýkají kolejí a může tak vzniknout zkrat,“ konstatoval starosta Sokolova Jan Picka.

Cyklisté jedoucí na Medard tak musejí po páteřní cyklostezce až do Citic a zde po běžné silnici dojet k jezeru.
SŽDC vadí zejména to, že se na mostě v zimě tvoří rampouchy, které padají na trakční vedení a způsobují zkraty.
Po provedení revitalizace mostu bude tento sloužit jako bezpečná přístupová cesta k jezeru Medard. Využívat ji budou moci pěší a cyklisté.