Lavička s vyřezaným sluncem a dřevěné lehátko jsou už umístěny v Husově ulici na revitalizované ploše bývalého sběrného dvora. „Byl tam založen volný herní trávník s terénním pahorkem, jenž má připomínat tvrz, která stála v Horním Chodově do třicetileté války," popsala místo Ilona Nehybová z chodovského odboru správy majetku s tím, že konečnou podobu prvků si vzal na starost specialista na práci s dřevinami. Další kmen je připravený na přírodním koupališti Bílá voda, kde se z něj v nejbližších dnech stane po nezbytných úpravách další dřevěná knihovnička pro tamní návštěvníky.