Jde o dvanáct asistentů prevence kriminality, kteří pomáhají nejen v problémových lokalitách. Sokolov na ně žádal v minulosti každý rok peníze z úřadu práce. Nyní uspěl se svou žádostí o dotaci, která projekt zafinancuje na příští tři roky. Celkové náklady projektu činí bezmála 11,5 milionu korun.

„Tito lidé se nám velmi osvědčili a jsme rádi, že pokračují. Pomáhají v sociálně vyloučených lokalitách, v nemocnici, na úřadu práce a někdy i na odboru sociálních věcí,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.
Žádost o financování poslal Sokolov spolu s Agenturou pro sociální začleňování loni v srpnu.

Cílem projektu je financování dvanácti pozic asistentů prevence kriminality při Městské policii Sokolov po dobu tří let.

Asistenti přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a provádějí dohled nad dodržením vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, a to převážně v sociálně vyloučených lokalitách města.

V říjnu 2017 splnila žádost o podporu podmínky pro vydání, a byla tak poskytnuta podpora. Realizace začala 1. ledna tohoto roku a končit bude 31. prosince 2020.

Výše evropské dotace byla zhruba 9,8 milionu, Národní veřejné zdroje přispěly 1,1 milionem a město Sokolov dalo 574 tisíc korun.