Devět vězňů z výchovně nápravného zařízení ve Vykmanověu Ostrova přerušilo od začátku loňského roku nezákonně výkon trestu.

Posledního uprchlého vězně z minulého týdne vypátral pes, toho předchozího, který utekl 25. května, našli až po deseti dnech policisté v Praze. Jak upozornila mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová, je třeba rozlišovat mezi nedobrovolným odchodem z venkovního pracoviště, kde je řada vězňů zaměstnána, a mezi útěkem přímo z věznice. Ve Vykmanově od roku 2019 odešlo z pracoviště osm vězňů, jeden utekl přímo z věznice.

Vězeňská služba se na to snaží operativně zareagovat. „Samozřejmě přijímáme opatření, kterými chceme zamezit opakování takovýchto incidentů, a to dle charakteru mimořádné události,“ reagovala mluvčí. Uprchlý vězeň musí počítat s tím, že po dopadení bude zařazen do věznice s přísnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti. Muž, který utekl přímo

z vykmanovské věznice, je jediným uprchlým vězněm v celé České republice od začátku roku 2019. „Pracoval uvnitř výchovného zařízení jako zahradník, který měl v daném sektoru umožněn volný pohyb,“ uvedla mluvčí.

Odchodů z pracovišť eviduje vězeňská služba od roku 2019 celkem 49.