Hlídky také kontrolovaly, jestli nejsou blokovány nástupní plochy pro záchranné služby IZS (Integrovaného záchranného systému). Je důležité, aby tyto plochy byly volné, pro rychlý přístup záchranných týmů v případě potřeby. Jejich zablokování totiž může, v případě nouze, zpomalit zásah záchranných složek. Dále hlídky zjišťovaly, aby lidé neparkovali na chodnících a v parcích. Takové parkování nejenže porušuje pravidla, ale také poškozuje veřejné prostranství a ztěžuje pohyb chodců, což může vést k nehodám.

„Dosud strážníci řešili přestupky domluvou nebo udělováním pokut. Vzhledem k dlouhotrvajícím problémům se špatným parkováním se však rozhodli přijmout přísnější opatření. V případech, kdy vozidlo bude tvořit překážku v provozu nebo bude stát na vyhrazeném parkovišti, může dojít i k odtahu vozidla,“ sdělil velitel Městské policie Radek Neděla

„Zpřísněním postihů za špatné parkovaní nechceme jen trestat, ale hlavně předcházet situacím, které by mohly ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy. Proto jsme také v předchozích letech ve městě vybudovali několik set nových parkovacích míst, která mohou řidiči bezplatně využívat. Jedná se třeba o parkoviště v ulicích Vítězná nebo Mánesova. Letos přibudou další velká parkoviště u vlakového nádraží nebo v areálu Bohemia,“ uzavírá starosta Sokolova Petr Kubis.